Úlcera pèptica

Una úlcera pèptica, o úlcera gastroduodenal, és una nafra en el revestiment de l'estómac o el duodè. Les úlceres pèptiques són comunes: un de cada 10 nord-americans contreu una úlcera en algun moment de la seva vida. Una causa de l'úlcera pèptica és una infecció per Helicobacter pylori, però algunes úlceres són causades per l'ús perllongat d'antiinflamatoris no esteroidals (AINEs), principalment l'àcid acetilsalicílic. També es poden causar úlceres per un càncer d'estómac o per la invasió de l'estómac o duodè per un càncer de pàncrees. Les úlceres pèptiques no són causades per aliments molt condimentats ni per l'estrès.
Vàlvula aòrtica bicúspide
La vàlvula aòrtica bicúspide (VAB) és un defecte congènit de la vàlvula aòrtica que suposa l'existència de dues valves en aquesta vàlvula, en comptes de tres que són les normals. Només la vàlvula mitral, situada entre l'aurícula esquerra i el
Malaltia intersticial difusa del pulmó
Les malalties intersticials difuses del pulmó són un grup heterogeni de malalties d'etiologia inflamatòria amb manifestacions clíniques, radiològiques i funcionals respiratòries similars que afecten sobretot a l'estructura alveolointersticial del
Rifampicina
La rifampicina és un antibiòtic bactericida del grup de les rifamicines. És un compost semisintètic derivat d'Amycolatopsis rifamycinica . La rifampicina pot ser abreujada com a R, PGR, RA, RF o RIF (EUA
Asistòlia
En medicina, asistòlia és un estat en què no existeix activitat elèctrica cardíaca, incloent la inexistència de contraccions del miocardi i la inexistència de flux de sang de sortida del cor. L'asistòlia és una de les condicions necessàries
Dysaethesia aethiopica
A l'àmbit de la psiquiatria, es denominava dysaethesia aethiopica a una suposada malaltia mental descrita pel metge estatunidenc Samuel A. Cartwright en 1851, que va proposar una teoria sobre la causa de la mandra entre els esclaus. En l'actualitat, la
Micció
La micció és el procés d'emissió d'orina des de la bufeta urinària a l'exterior del cos, a través de la uretra. En adults sans, el procés de micció esdevé per control voluntari; en nens i individus amb patologies neurològiques, la micció pot ocórrer
Prolapse mitral
El prolapse mitral, prolapse de la vàlvula mitral, síndrome de Barlow o síndrome de la vàlvula flotant és una valvulopatia caracteritzada pel desplaçament anormal d'una de les valves de la vàlvula mitral cap a la càmera de l'aurícula esquerra
Siringomièlia
La siringomièlia és un trastorn en el qual es forma un quist dintre de la medul·la espinal. Aquest quist es coneix com a siringe o syrinx. Amb el temps, el syrinx s'expandeix i allarga, destruint el centre de la medul·la espinal. Ja que la medul·la
Síndrome del destret respiratori de l'adult
La síndrome del destret respiratori de l'adult, també coneguda com a pulmó blanc, pulmó de xoc o pulmó de sèpsia és una síndrome caracteritzada per edema pulmonar d'origen no cardiogènic, un quadre respiratori agut que apareix en gent sense
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com