Abadia

Una abadia és un monestir cristià governat per un abat o abadessa, que és el pare o mare espiritual de la comunitat, i que s'elegeix per un determinat nombre d'anys o per tota la vida. Per tal que un monestir es regeixi per un abat i tingui categoria d'abadia, cal que es compongui d'un mínim de quinze monjos amb els vots solemnes fets. En bona part de la Catalunya occidental l'abadia és la casa on viu el rector; és a dir, la rectoria de la Catalunya oriental.
Globish
Globish és una versió simplificada de la llengua anglesa que només fa servir les paraules i frases més comunes, i és parlada per persones que utilitzen l'anglès com a llengua adquirida
Constant matemàtica
Una constant matemàtica és una quantitat que per definició no canvia mai el seu valor, en oposició a les variables matemàtiques. Mentre que les constants físiques depenen de mesures experimentals, les constants matemàtiques no depenen de cap
Genòmica
La genòmica és l'estudi del genoma d'un organisme i de la seva funció. El genoma d'un organisme és la seqüència d'ADN corresponent a un conjunt complet de cromosomes en un individu típic, incloent gens i ADN sense funció codificadora
Província
La província és una unitat administrativa, de nivell inferior a l'Estat. Pot ser la demarcació administrativo-territorial de rang superior, o bé la subdivisió de la regió administrativa. Sovint les províncies se subdivideixen en districtes, i
Teoria
Una teoria és un model de la realitat, usat per a racionalitzar, explicar i predir fenòmens. Cal no confondre teoria amb teorema. De vegades es presenta oposada a la pràctica i ambdues poden ser complementàries, no necessàriament excloents
Literatura escocesa
S'entén per literatura escocesa la literatura feta a Escòcia en llengua anglesa o escocesa. De fet, no hi ha un consens clar sobre si caldria considerar l'scots i l'anglès com a llengües diferents. En qualsevol cas, des del segle xviii, l'anglès estàndard
Vulpes
Vulpes és un gènere de mamífers carnívors de la família dels cànids
Llista de compostos químics
Llistat de compostos químics, ordenats alfabèticament, i amb la seva fórmula empírica
Àhmad Yassín
El xeic Àhmad Ismaïl Hàssan Yassín va ser el dirigent espiritual del grup islamista palestí Hamàs. Yassín va fundar aquest moviment l'any 1987, anomenant-lo primer Ala palestina dels Germans Musulmans. A més de ser gairebé cec, era tetraplègic i
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com