Alborán

Alborán és un illot volcànic situat al bell mig de la mar d'Alborán, entre Adra (Almeria) i Thleta Madari. És un enclavament de sobirania espanyola, adscrit a la província andalusa d'Almeria.
Genòmica
La genòmica és l'estudi del genoma d'un organisme i de la seva funció. El genoma d'un organisme és la seqüència d'ADN corresponent a un conjunt complet de cromosomes en un individu típic, incloent gens i ADN sense funció codificadora
Globish
Globish és una versió simplificada de la llengua anglesa que només fa servir les paraules i frases més comunes, i és parlada per persones que utilitzen l'anglès com a llengua adquirida
Literatura escocesa
S'entén per literatura escocesa la literatura feta a Escòcia en llengua anglesa o escocesa. De fet, no hi ha un consens clar sobre si caldria considerar l'scots i l'anglès com a llengües diferents. En qualsevol cas, des del segle xviii, l'anglès estàndard
Ben Nevis
Ben Nevis (Beinn Nibheis, en gaèlic escocès, és el cim més alt d'Escòcia i també de les Illes Britàniques. Està situat a l'oest d'Escòcia, prop de Fort William, i és conegut per les nombroses vies d'escalada en roca i gel. Està coronat per una
Província
La província és una unitat administrativa, de nivell inferior a l'Estat. Pot ser la demarcació administrativo-territorial de rang superior, o bé la subdivisió de la regió administrativa. Sovint les províncies se subdivideixen en districtes, i
Àhmad Yassín
El xeic Àhmad Ismaïl Hàssan Yassín va ser el dirigent espiritual del grup islamista palestí Hamàs. Yassín va fundar aquest moviment l'any 1987, anomenant-lo primer Ala palestina dels Germans Musulmans. A més de ser gairebé cec, era tetraplègic i
Constant matemàtica
Una constant matemàtica és una quantitat que per definició no canvia mai el seu valor, en oposició a les variables matemàtiques. Mentre que les constants físiques depenen de mesures experimentals, les constants matemàtiques no depenen de cap
Ciències de la salut
Les ciències de la salut són el conjunt de disciplines cientificotecnològiques que tracten de la preservació i restauració de la salut
Ciències naturals
Les ciències naturals són aquelles que tenen per objecte l'estudi de la naturalesa. Estudien els aspectes físics, no humans del món. Intenten explicar el perquè del món i l'univers, dels processos orgànics i inorgànics, per via de processos
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com