Alpinisme

L'alpinisme és el conjunt d’activitats que implica l'ascens a les muntanyes. Les activitats relacionades amb l’alpinisme inclouen l’escalada a l’aire lliure tradicional, l’esquí i la travessia mitjançant vies ferrades.Alguns també consideren l'alpinisme, l'escalada esportiva i l'escalada en bloc.
Olea
Olea és un gènere vegetal, dins de la família oleaceae, que inclou una vintena d'espècies. Una espècie és a l'àrea mediterrània i la resta a Sud d'Àfrica, sud-est asiàtic, est d'Austràlia i Nova Caledònia. Descripció general: Arbres o arbusts
Greix
En nutrició, biologia i química, el greix o matèria grassa sol significar qualsevol èster d’ àcid gras o una barreja d’aquests compostos, que mes freqüentment es produeixen en éssers vius o en aliments
Transpiració vegetal
La transpiració és el procés de moviment de l'aigua a través d'una planta i la seva evaporació a partir de parts aèries, com fulles, tiges i flors. L’aigua és necessària per a les plantes, però només s’utilitza una petita quantitat d’aigua
Oleàcies
Les oleàcies són una família botànica subcosmopolita dins de l'ordre de les Lamiales que comprèn 25 gèneres i unes 600 espècies. Són especialment abundants a l'Àsia temperada i tropical i també a Austràlia
Grampó
Els grampons són elements metàl·lics adaptables a la sola de determinats tipus de bota per a fer possible o millorar l'adherència d'aquesta a les superfícies gelades o nevades
Serac
Un serac és un bloc de neu premsada procedent de l'acumulació de neu a les glaceres, al moment que es desprenen de la resta de la glacera i cauen per efecte de la gravetat
Enginyeria química
L'enginyeria química és l'enginyeria del canvi químic. Tracta del projecte, execució i operació de les instal·lacions per a fabricar els productes de les indústries químiques i de l'establiment i direcció d’aquestes indústries. Com a
Glacera
Una glacera és una massa gruixuda de glaç que s'origina en la superfície terrestre per acumulació, compactació i recristal·lització de la neu, als llocs on per l'abundància de precipitacions i les baixes temperatures la neu acumulada no arriba a
Orbital atòmic
Un orbital atòmic és cadascuna de les funcions d'ona que descriuen el comportament de l'electró. Aquestes funcions d'ona resulten de la solució de l'equació de Schrödinger i descriuen l'estat estacionari dels electrons que formen part d'un àtom
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com