Aminoàcid

Els aminoàcids són compostos orgànics que contenen els grups funcionals amino (-NH2) i carboxil (-COOH), així com una cadena lateral diferent en cada aminoàcid. Els elements presents en tots els aminoàcids són el carboni (C), l'hidrogen (H), l'oxigen (O) i el nitrogen (N), mentre que el sofre (S) forma part de les cadenes laterals de la cisteïna i la metionina i el seleni (Se) es troba en la selenocisteïna, un aminoàcid més rar. Es coneixen uns 500 aminoàcids, els quals podem classificar per la situació del grup amino com a alpha- (α-), beta- (β-), gamma- (γ-) o delta- (δ-) aminoàcids; també es poden classificar per polaritat, pH, i tipus de cadena lateral (alifàtica, acíclica, aromàtica, amb hidroxils o sofres, etc.). Formant proteïnes, els aminoàcids són el segon component més abundant (l'aigua n'és el primer) en els músculs i altres teixits.
Propranolol
El proplanolol és un medicament del grup dels blocadors d'adrenoreceptors beta
Streptococcus thermophilus
Streptococcus thermophilus · és una espècie de bacteri Gram-positiva anaeròbia facultativa. És un organisme citocrom, oxidasa i catalasanegatiu, immòbil, no formador d'espores i homofermentatiu. Streptococcus thermophilus és una espècie alfa-hemolítica
Malonil-CoA
Malonil-CoA és un coenzim A derivat de l'àcid malònic
Gamma-glutamilcisteïna-sintetasa
El complex enzimàtic γ-glutamilcisteïna-sintetasa és l'encarregat de dur a terme el primer procés de la síntesi del glutatió
Alfa-1-antitripsina
L'Alfa-1-antitripsina o α1-antitripsina (Un1A) és un inhibidor de la proteasa pertanyent a la superfamíla de les serpines. També és un sèrum inhibidor de la tripsina. També se l'anomena inhibidor de la proteasa alfa-1 perquè inhibeix un gran
Compendi de Matèria Mèdica
El Compendi de Matèria Mèdica, també conegut per les seves romaitzacions: Bencao Gangmu or Pen-tsao Kang-mu, és un materia medica xinès escrit per Li Shizhen durant la Dinastia Ming. El Compendi de Matèria Mèdica és considerat el llibre més
Lucy in the Sky with Diamonds
"Lucy in the Sky with Diamonds" és una cançó de l'àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dels the Beatles de l'any 1967. Escrita principalment per John Lennon però acreditada a Lennon-McCartney, Quant al nom de la cançó, John Lennon afirma que
Glendalough
Glendalough o Glendaloch és una vall glacial, situada al Comtat de Wicklow, a Irlanda. Es coneix principalment pel seu monestir de l'Alta Edat Mitjana, fundat el segle VI per St. Kevin, un ermità; i destruït el 1398 per les tropes angleses
Hipotàlem
L'hipotàlem és una porció del cervell que conté una petita quantitat de nuclis amb funcions ben diverses. Una de les més importats és enllaçar el sistema nerviós amb el sistema endocrí a través de la glàndula pituïtària
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com