Asclepi

En la mitologia grega, Asclepi era el déu de la medicina. Fill d'Apol·lo i de Coronis. Era casat amb Epíone i pare de Macàon i de Podaliri, segons Homer. A banda dels altres dos fills mencionats per Homer també se li atribueix la paternitat de Janiscus, Alexenor, Àratos, d'Higiea, Egla, Iaso i Panacea, la majoria dels quals només són personificacions dels poders atribuïts al seu pare.
Raça
Una raça és una classificació informal que s'utilitza per classificar poblacions d'individus d'una mateixa espècie que, encara que tinguin capacitat de tenir descendència fèrtil, l'aïllament i la manca de flux genètic els ha pogut donar un seguit
GMAT
El GMAT és un test d'aptitud d'anglès i una mica de matemàtiques per gestió d'empreses reconegut com a oficial als Estats Units. El GMAT es fa a distància amb ordinador i qualifica durant 5 anys l'estudiant segons la seva puntuació que va de 200 a
Nombre de Fermat
Un nombre de Fermat, anomenat així en honor de Pierre de Fermat, qui fou el primer a estudiar aquest nombres, és un nombre natural de la forma
Regle de càlcul
El regle de càlcul és un calculador analògic mecànic. el regle de càlcul s'utilitza principalment per multiplicar i dividir, i també per a funcions "científiques" com les arrels, els logaritmes i la trigonometria, però no s'utilitza gaire per a la
Pregària salat
La salat és la pregària o oració canònica de la religió islàmica, i constitueix el segon dels cinc pilars de l'islam. En principi es feia tres vegades al dia, però es va augmentar a cinc, a unes hores fixes determinades per la posició del sol: a l
Friedrich Kellner
August Friedrich Kellner va ser un oficial de rang mitjà a Alemanya que va treballar com a inspector de justícia a Mainz i Laubach. Durant la Primera Guerra Mundial, Kellner va ser un soldat d'infanteria a un regiment de Hesse. Després de la guerra es
Trisecció de l'angle
El problema de trisecar l'angle és un problema clàssic de construcció amb regle i compàs dels antics matemàtics grecs. Donat un angle, el problema consisteix a construir un altre angle que sigui una tercera part del primer, emprant només un regle no
Sol de mitjanit
El sol de mitjanit és un fenomen que es produeix en certes parts del planeta, consistent en què el sol no es pon en tota la nit, durant uns dies o mesos al voltant del solstici d'estiu
Crash (bateria)
El crash és un dels tipus de plat que conformen la bateria. Produeix un so fort i agut, del qual n'ha rebut el nom, per onomatopeia. S'empra com a efecte d'accentuació en determinats punts de la interpretació de música moderna
Vica Pota
Vica Pota a la mitologia romana era una deessa que representava la victòria i la conquesta. Ciceró explica que el seu nom derivava de vincendi atque potiundi, 'conquerir i aconseguir el domini