Caire d'atac

El caire d'atac és una línia que connecta els punts més avançats d'un perfil d'ala. Dit d'una altra manera, és la vora frontal de l'ala. Quan un avió es desplaça cap endavant, el caire d'atac és la primera part de l'ala que toca l'aire. En un tailslide, des d'un punt de vista aerodinàmic, el caire de sortida esdevé el caire d'atac i a l'inrevés.
Angle d'atac
S'anomena angle d'atac a l'angle que formen la corda geomètrica d'un perfil d'ala amb la velocitat de l'aire incident
Enginyeria aeronàutica
L'enginyeria aeronàutica és la branca de l'enginyeria que tracta del projecte, la construcció i el funcionament d'aeronaus, dels aeroports i dels dispositius i les instal·lacions auxiliars. L'enginyeria aeronàutica també es coneix pel nom d
Cavall de vapor
El cavall de vapor, CV, és una unitat de potència. Es defineix com la potència necessària per elevar verticalment un pes de 75 kiloponds a 1 metre de la cota zero en 1 segon. Aquesta unitat s'anomena així perquè se suposava que era la potència que
Llista d'universitats d'enginyeria aeronàutica
En aquests centres s'ensenya, almenys, enginyeria aeronàutica. Ordenat per estats
Barrera del so
En aerodinàmica, la barrera del so és un suposat límit físic que impediria que objectes de mida gran es desplacessin a una velocitat supersònica. El terme es va començar a utilitzar durant la Segona Guerra mundial, quan un cert nombre d'avions
Dispositiu hipersustentador
Un dispositiu hipersustentador són superfícies articulades situades al caire de sortida o al caire d'atac d'una ala d'una aeronau els quals, quan s'estenen, augmenten la sustentació i la resistència d'una ala, reduint la velocitat d'entrada en pèrdua
Ala (aeronàutica)
Una ala en aeronàutica és el cos de perfil aerodinàmic capaç de generar una diferència de pressions entre el seu intradós i el seu extradós en desplaçar-se per l'aire de tal manera que es produeix sustentació. S'utilitza en les aeronaus i pot ser
Cabina de pilotatge
La cabina, la carlinga, el post o l'habitacle d'una aeronau, també anomenada coberta de vol, és l'espai on es concentren els controls de vol de l'avió i els pilots que els controlen, se sol situar a la part frontal de l'aeronau
Resistència aerodinàmica
La resistència aerodinàmica, o simplement resistència, és el component de la força que pateix un cos en moure's a través de l'aire en la direcció de la velocitat relativa entre l'aire i el cos. La resistència és sempre de sentit oposat a aquesta
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com