Cicle cel·lular

El cicle cel·lular és el procés que segueix tota cèl·lula especialment en relació als seus processos de divisió i proliferació, així com els punts de control de pas a cada fase del cicle. Tota cèl·lula prové de la divisió d'una altra cèl·lula preexistent. Entre una divisió i la següent, la cèl·lula travessa una sèrie d'etapes que formen el seu cicle cel·lular. Tradicionalment es distingia entre un període de repòs o interfase, i un període de divisió cel·lular. Durant la interfase el nucli aparentment no presenta cap activitat, mentre que al període de divisió pateix una sèrie de transformacions fàcilment observables amb el microscopi òptic.
Precipitació química
La precipitació química és la formació d'un sòlid dins una solució durant una reacció química. El sòlid que es forma rep el nom de precipitat. Això pot ocórrer quan una substància insoluble, el precipitat, es forma a la solució com a conseqüència
Densitat de flux magnètic
La densitat de flux magnètic o inducció magnètica (B) és el nombre de línies de flux per unitat d'àrea que travessen perpendicularment un camp magnètic. És una magnitud vectorial i la seva direcció a un punt donat del camp magnètic és la
Nèctar (mitologia)
El nèctar (Νέκταρ) fou segons els antics poetes el vi o beguda dels déus que els hi fou donat per Hebe o per Ganímedes. El seu color és descrit com a vermell. El nèctar es barrejava amb aigua. Alguns poetes antic descriuen el nèctar no com una
Moment dipolar elèctric
En electromagnetisme el moment dipolar elèctric és una mesura de la polaritat d'un sistema de càrregues elèctriques. Per a un dipol elèctric, format per les càrregues +q i -q separades per la distància r, el moment dipolar elèctric p és un vector
Comitè Internacional de Pesos i Mesures
El Comitè Internacional de Pesos i Mesures és un dels tres organismes encarregats del manteniment del Sistema Internacional d'Unitats (SI). És format per 18 membres de diferents estats membres de la Convenció del Metre, la seva seu és a Sèvres
Termoelectricitat
La termoelectricitat és una branca de la física que estudia la producció d'electricitat per l'efecte termoelèctric
Psilocybe cubensis
Psilocybe cubensis és una espècie de bolet del gènere psilocybe amb propietats al·lucinògenes. Els seus principis actius més importants són la psilocibina i la psilocina. En el passat havia estat conegut com a Stropharia cubensis
Enginyeria forestal
L'enginyeria forestal és una branca de l'enginyeria que aplica la ciència i la tecnologia a l'estudi i la gestió dels boscos, considerats tant des del punt de vista dels recursos naturals com des del punt de vista econòmic. Això inclou la creació
Constant de Stefan-Boltzmann
La constant de Stefan-Boltzmann és la constant de proporcionalitat de la llei de Stefan-Boltzmann, que estableix que el total d'energia radiada per unitat de superfície per un cos negre per unitat de temps és proporcional a la quarta potència de la
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com