Context

El context són les circumstàncies i condicions que envolten un esdeveniment. Es té en compte en l'ecologia, l'economia, la política, les ciències socials, la psicologia, la dramatúrgia i les arts en general. Un mateix esdeveniment, atitud, reacció, comportament o resposta té diferents conseqüències depenent del context. El context històric, social, cultural, polític, etc. tant de l'esdeveniment com de qui el comunica i de qui el rep dona lloc a diferents interpretacions.
Opressió
L'opressió d'altri és l'ús del poder per teure-li la llibertat, els drets humans fonamentals o imposar càrregues excessives, per exemple de treball obligat, així com evitar el desenvolupament de la persona o grup social
Col·lapse d'una societat
El col·lapse societari és la fi més o menys abrupta, o la desaparició, d'una cultura, a diferència del declivi o absorció gradual pròpia d'alguns pobles històrics. Una societat a la qual es considera que ha patit un col·lapse pot desaparèixer o
Llista de jocs per a MSX
Aquesta llista inclou els videojocs per a ordinadors
Icona (llenguatge)
Una icona és, segons Charles Sanders Peirce, un tipus de signe que pretén assemblar-se al seu referent real. Exemples d'icones serien els dibuixos realistes respecte al seu model o una onomatopeia imitant un so existent. A diferència dels indicis i
L'àguila i l'escarabat
L'àguila i l'escarabat és una faula recollida per Jean de La Fontaine que s'inspira en un conte homèric, al seu torn versionat per Isop. Félix María Samaniego es va inspirar en el llibre de La Fontaine per escriure un poema homònim
Crítica del judici
La Crítica del judici (1790) és una obra de Kant que complementa a les anteriors Crítica de la raó pura i Crítica de la raó pràctica per establir els límits i condicions del coneixement humà. El llibre aborda dos tipus de judicis: els referits a
Socialitat
La socialitat és la mesura en què individus d'una mateixa espècie interactuen entre ells per formar societats com a resposta adaptativa a l'entorn. Es considera un tret propi dels animals, tot i que membres d'espècies vegetals o d'altres éssers vius
Chronica Prophetica
La Chronica Prophetica és un llibre encarregat per Alfons III d'Astúries el 833 que desenvolupa profecies bíbliques lligades al destí dels asturians, amb una clara funció de propaganda. La crònica es divideix en sis seccions: la primera reprèn el
Focalització
La focalització indica el punt de vista en un text de narrativa, el terme prové del cinema i va ser encunyat per Gérard Genette. Igual que una càmera enfoca d'una determinada manera els plans, el narrador usa un determinat punt de vista per explicar i
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com