Diarrea

La diarrea és un canvi en les evacuacions intestinals que causa femta més tova del normal. La femta és el que queda una vegada que el sistema digestiu absorbeix els nutrients i líquids del que es menja i beu. La femta surt del cos a través del recte. Si els líquids no s'absorbeixen, la femta serà tova i líquida. La femta també serà tova i líquida si el sistema digestiu produeix un excés de líquids. Les persones amb diarrea sovint evacuen amb freqüència. Poden arribar a evacuar prop d'un litre de femta líquida en un dia.
Enalapril
L'enalapril és un fàrmac inhibidor de l'enzim conversiu de l'angiotensina (IECA) utilitzat en el tractament de la hipertensió arterial i la insuficiència cardíaca
Síndrome d'Angelman
La síndrome d'Angelman, descoberta l'any 1964 pel Dr. Harry Angelman, és una malaltia d'etiologia neurogenètica que es caracteritza per un endarreriment en el desenvolupament de la persona. Aquesta síndrome es dona quan es produeix una manca de
Captopril
El captopril és un inhibidor de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECA) que actua bloquejant la proteïna peptidasa del centre actiu d'aquesta
Glàndula
Una glàndula és un conjunt de cèl·lules de l'organisme que tenen com a objectiu sintetitzar substàncies. Les substàncies secretades per les glàndules es poden alliberar al torrent sanguini, a una cavitat corporal o bé, a la superfície corporal
Biòpsia
Una biòpsia és un procediment diagnòstic que consisteix en l'extracció d'una mostra de teixit obtinguda per mitjà de mètodes agressius per a examinar-la al microscopi mitjançant tincions histològiques
Testicle
Els testicles són cadascuna de les gònades masculines, productores d'espermatozous i d'hormones sexuals masculines (androgens), principalment testosterona. Són uns òrgans glandulars que formen part de l'aparell reproductor masculí
Càries
La càries dental, o simplement càries, és una malaltia infecciosa que afecta els teixits durs de la dent. També es coneix popularment com niell, niella, corc/corcadura/picadura de les dents
Apendicitis
L'apendicitis és la inflamació de l'apèndix, situat en el cec. Normalment els casos d'apendicitis lleus es poden guarir sense cirurgia; no obstant això, la major part d'ells requereixen un procediment quirúrgic anomenat apendicectomia, per tal d
Caquèxia
La caquèxia és un estat d'extrema desnutrició, atròfia muscular, fatiga, debilitat i anorèxia en persones que no estan tractant activament de perdre pes. Pot ser un símptoma d'algunes patologies; quan un pacient presenta caquèxia, els metges
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com