Klebsiel·la

Les klebsiel·les (Klebsiella) són un gènere d'eubacteris gramnegatius, anaerobis facultatius, no mòbils que tenen una càpsula de polisacàrids. Són patògens per als humans, poden produir pneumònia, infeccions del tracte urinari o sèpsia. El nom d'aquest gènere fa honor al microbiòleg alemany Edwin Klebs (1834-1913).
Proteobacteris
Els proteobacteris (Proteobacteria) formen un dels grups més nombrós de bacteris. Inclouen una gran varietat de patògens com Escherichia, Salmonella, Vibrio, Helicobacter entre altres. Aquest grup es defineix principalment per les seqüències de l'ARN
Clostridiàcies
Clostridiàcia (Clostridiaceae) és la família de clostridia, i conté el gènere
Citrobàcter
Els citrobàcters (Citrobàcter) són un gènere de bacteris bacils aeròbics gram-negatius de la família de les enterobacteriàcies
Shigel·la de Boyd
La shigel·la de Boyd o de Lavington és un eubacteri gramnegatiu del gènere shigel·la. Com els altres membres d'aquest gènere, shigel·la de Boyd no és mòbil, ni formador d'espores. Pot causar la disenteria en humans a través de contaminació feco
Tinció de Ziehl-Neelsen
La tinció de Ziehl-Neelsen és un tipus de tinció diferencial que fou creada i perfeccionada per dos doctors alemanys, el bacteriòleg Franz Ziehl (1859–1926) i el patòleg Friedrich Neelsen (1854–1898), durant els anys 1882 i 1883. La tinció es
Erwínia
Les erwínies (Erwinia) són un gènere d'eubacteris de la família de les enterobacteriàcies. El seu nom prové de Erwin Smith, el primer fitobacteriòleg. Totes les espècies d'aquest gènere són patògenes per a les plantes. Destaquen:Erwinia
Neisseriàcies
Les neisseriàcies (Neisseriaceae) són una família de proteobacteris aeròbics estrictes i gram-negatius que normalment estan formant parelles (diplococs). No tenen flagel
Escheríchies
Les escheríchies (Escherichia) són un gènere d'eubacteris gramnegatius, anaeròbics facultatius amb morfologia de bacils de la família de les enterobacteriàcies. Viuen en el tracte gastrointestinal dels animals de sang calenta. Les espècies d'escheríchies
Neissèria
Les neissèries (Neisseria) són un gènere d'eubacteris gramnegatius amb morfologia de diplococ, a banda d'algunes rares excepcions. Aquesta és una característica inusual en els microorganismes gramnegatius, ja que solen tenir forma de bacil. Les neissèries
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com