Mecànica ondulatòria

La mecànica ondulatòria és el nom que va rebre la mecànica quàntica en els seus inicis, i és d'aquesta manera que a vegades hom es refereix a les teories quàntiques desenvolupades durant les tres primeres dècades del s. XX, i que van acabar desembocant en la formulació de l'equació de Schrödinger l'any 1926 i l'actual formulació matemàtica de la mecànica quàntica l'any 1930. La mecànica ondulatòria considerava les partícules com a ones materials, d'acord amb la dualitat ona-corpuscle de Louis de Broglie. La mecànica quàntica abandonà aquesta visió, i l'equació de Schrödinger és una equació per a ones immaterials que descriuen una densitat de probabilitat.
Gloriapatri
El gloriapatri o Gloria Patri és una pregària cristiana en honor de la Santíssima Trinitat, que l'Església acostuma a cantar després de cada salm, al final dels misteris del rosari, o després d'altres pregàries. És una doxologia, i es coneix com a
Difeomorfisme local
En matemàtiques, i més específicament en geometria diferencial, un difeomorfisme local és un tipus especial d'aplicació entre dues varietats diferenciables, tal que localment preserva l'estructura diferenciable
Concert per a orquestra
Encara que un concert és generalment una obra musical per a un o més solistes acompanyats d'una orquestra, alguns compositors han escrit obres amb el títol aparentment contradictori de Concert per a orquestra. Aquest títol pretén subratllar el
Centre (geometria)
En geometria, el centre d'un cos o figura és un punt situat, en algun sentit, just al mig seu. Això significa que, quan es traça una recta qualsevol que passa pel centre, aquesta talla els punts del contorn del cos en dos punts equidistants del centre
Subtònica
En música, la subtònica és el setè grau, possiblement rebaixat, d'una escala, de manera que forma un interval de sèptima menor respecte a la tònica. És doncs, diferent de la sensible, la qual forma un interval de sèptima major respecte a la
Submersió
En matemàtiques, i més específicament en geometria diferencial, topologia diferencial i àrees relacionades, una submersió és un tipus especial d'aplicació entre varietats diferenciables. En algun sentit, el concepte de submersió és dual del d
Extensió (matemàtiques)
En matemàtiques, la paraula extensió s'utilitza bàsicament en dos sentits:Per a designar una extensió o prolongació d'una aplicació, és a dir, una aplicació de la qual l'aplicació original és una restricció. Per a designar, respecte a un
Aplicacions obertes i aplicacions tancades
En matemàtiques, i més específicament en topologia, les aplicacions obertes i les aplicacions tancades són un tipus especial d'aplicacions entre espais topològics que en relacionen les respectives topologies. Tot i així, són força menys importants
Homeomorfisme local
En matemàtiques, i més específicament en topologia i àrees relacionades, un homeomorfisme local és un tipus especial d'aplicació entre espais topològics, que en preserva l'estructura local. Més precisament, és una aplicació que restringida a
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com