Model-Vista-Controlador

L'arquitectura Model–Vista–Controlador (MVC) és un patró de disseny utilitzat per a la implementació d'interfícies d'usuari. Aquest patró de desenvolupament de programari divideix l'aplicació en tres parts interconnectades: el model de dades, la interfície usuari i la lògica de control. El patró MVC es veu freqüentment en aplicacions web, on es pot visualitzar una pàgina HTML i el codi que proveïx de dades dinàmiques a la pàgina, el controlador és el sistema de gestió de bases de dades i el model és el model de dades.
Llicència de programari
Una llicència de programari és un contracte entre l'autor/titular dels drets d'explotació/distribuïdor i l'usuari consumidor/usuari professional o empresa del programa informàtic, per fer servir el programari complint una sèrie de termes i
Llicències de programari permissives
Una llicència de programari permissiva, també anomenades llicències BSD, és una llicència de programari lliure amb els requeriments mínims per a distribuir el programari al mercat. Exemples inclouen la llicència MIT, llicència BSD i llicència
Rust (llenguatge de programació)
Rust és un llenguatge de programació de sistemes multi-paradigma estàtic. Està dissenyat amb garanties de seguretat, això ho aconsegueix gràcies a un seguit de regles que el compilador comprova amb el borrow checker, gràcies a aquestes garanties
180 nanòmetres
180 nanòmetres és una tecnologia de fabricació de semiconductors en què els components tenen una dimensió de 180 nm. És una millora de la tecnologia de 250 nm. La llei de Moore diu que la superfície és redueix a la meitat cada 2 anys, per tant
10 nanòmetres
10 nanòmetres és una tecnologia de fabricació de semiconductors en què els components tenen una dimensió de 10 nm. És una millora de la tecnologia de 14 nm. La llei de Moore diu que la superfície és redueix a la meitat cada 2 anys, per tant el
65 nanòmetres
65 nanòmetres (65 nm) és una tecnologia de fabricació de semiconductors en què els components tenen una dimensió de 65 nm. És una millora de la tecnologia de 90 nm. La llei de Moore diu que la superfície és redueix a la meitat cada 2 anys, per
130 nanòmetres
130 nanòmetres és una tecnologia de fabricació de semiconductors en què els components tenen una dimensió de 130 nm. És una millora de la tecnologia de 180 nm. La llei de Moore diu que la superfície és redueix a la meitat cada 2 anys, per tant
MiWi
MiWi és un protocol de comunicacions sense cables via ràdio-freqüència. Està dirigit al sector domèstic (domòtica), edificis terciaris (immòtica) i a ciutats. MiWi està basat en la norma IEEE 802.15.4 i destinat a crear xarxes d'àrea
32 nanòmetres
32 nanòmetres és una tecnologia de fabricació de semiconductors en què els components tenen una dimensió de 32 nm. És una millora de la tecnologia de 45 nm. La llei de Moore diu que la superfície és redueix a la meitat cada 2 anys, per tant el
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com