Quadrilàter cíclic

Un quadrilàter es diu cíclic o inscriptible si els seus quatre vèrtexs són en una mateixa circumferència.
Teorema de la bisectriu
Circumferència inscrita
Nombres de Carmichael
Els nombres de Carmichael són els nombres enters no primers que compleixen la congruència de Fermat. Un nombre és de Carmichael si, per tot enter coprimer amb
Orgelbewegung
Orgelbewegung és un mot alemany encunyat cap al 1930 com a abreviació de "Orgel-Erneuerungsbewegung", que designa el moviment per a la reforma de l'orgue, nascut a començaments del segle XX a Alemanya, que s'estengué als Estats Units d'Amèrica, i que
Estructura lineal dual
El mòdul dual i l'espai dual d'una estructura lineal bàsica és el conjunt de les seves formes lineals, juntament amb la seva estructura lineal corresponent. Quan el A-mòdul és lliure, les propietats del dual es confonen amb les de l'espai dual d'un
Forma bilineal
Siguin i objectes matemàtics qualsevol, tots dos amb estructura lineal, l'un per l'esquerra i l'altre per la dreta, sobre un altre objecte amb estructura aritmètica. Típicament i són dos -mòduls, l'un per l'esquerra i l'altre per la dreta, sobre
Mòdul lliure
Si a l'estructura d'espai vectorial hom substitueix el cos d'escalars per un anell, l'estructura obtinguda és la de mòdul. Naturalment, moltes de les propietats es perden en aquest canvi i l'estructura de mòdul lliure és la que més s'acosta a la d
Algorisme d'Euclides ampliat
L'algorisme d'Euclides ampliat o algorisme d'Euclides estès és una millora de l'algorisme d'Euclides de càlcul del màxim comú divisor de dos nombres enters, que dona, a més del màxim comú divisor dels dos nombres, els coeficients de cadascun d
Forma lineal
Sigui V un objecte matemàtic qualsevol amb estructura lineal sobre un altre objecte K amb estructura aritmètica. Típicament V és un K-mòdul sobre un anell K, o un espai vectorial sobre un cos K. Una forma lineal és una
Martin Eichler
Martin Eichler va ser un matemàtic alemany