Serràtia

Les serràties (Serratia) són un gènere d'eubacteris gramnegatius de la família de les enterobacteriàciesamb morfologia bacil·lar de petites dimensions de 0,5 a 0,8 micròmetres de diàmetre i de 0,9 a 2,0 micròmetres de llargària, que normalment són mòbils per flagel·lació peritrica. Des del punt de vista ecològic, són microorganismes cosmopolites, que poden viure en molts tipus d'ambients com ara el sòl o aigües dolces, o sobre plantes i insectes o en pacients hospitalitzats. L'espècie més comuna d'aquest gènere, S.marcescens és l'única patògena, provoca infeccions nosocomials.
Anabaena
Anabaena és un gènere de cianobacteris filamentosos que es troben al plàncton. És abundant en aigua dolça tot i que també es troba en aigua marina. Es caracteritzen pel fet que fan la fixació del nitrogen i estableixen relacions simbiòtiques amb
Shigel·la de Boyd
La shigel·la de Boyd o de Lavington és un eubacteri gramnegatiu del gènere shigel·la. Com els altres membres d'aquest gènere, shigel·la de Boyd no és mòbil, ni formador d'espores. Pot causar la disenteria en humans a través de contaminació feco
Neisseriàcies
Les neisseriàcies (Neisseriaceae) són una família de proteobacteris aeròbics estrictes i gram-negatius que normalment estan formant parelles (diplococs). No tenen flagel
Escheríchies
Les escheríchies (Escherichia) són un gènere d'eubacteris gramnegatius, anaeròbics facultatius amb morfologia de bacils de la família de les enterobacteriàcies. Viuen en el tracte gastrointestinal dels animals de sang calenta. Les espècies d'escheríchies
Neissèria
Les neissèries (Neisseria) són un gènere d'eubacteris gramnegatius amb morfologia de diplococ, a banda d'algunes rares excepcions. Aquesta és una característica inusual en els microorganismes gramnegatius, ja que solen tenir forma de bacil. Les neissèries
Centrophorus
Centrophorus és un gènere de taurons esqualiforms. Són taurons d'aigües profundes i temperades, viuen en els oceans tropicals de tot el món. Es caracteritzen per tenir uns grans ulls verds i espines a les aletes dorsals
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus haemolyticus és un eubacteri amb morfologia de coc que pertany al gènere Staphylococcus. És un bacteri gram-positiu, coagulasa negatiu i catalasa positiu. Es troba freqüentment com a organisme comensalista a la pell d'humans i animals
Bordetel·la broncosèptica
La bordetel·la broncosèptica és un eubacteri del gènere bordetel·la, i és l'agent causal de la bronquitis infecciosa. Està molt relacionat amb B. pertussis
Pròteus
Els pròteus són un gènere d'eubacteris gramnegatius de la família de les enterobacteriàcies. Deu el nom a la seva gran varietat morfològica
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com