Telèmetre

Un telèmetre és un dispositiu que permet mesurar distàncies des d'un observador a un objectiu. Alguns telèmetres utilitzen mètodes actius per a realitzar la mesura, és a dir, emeten algun tipus senyal per tal que es reflecteixi a l'objectiu i puguin detectar la reflexió; a partir del temps entre l'emissió del senyal original i la recepció del senyal reflectit es pot calcular la distànica. Altres telèmetres utilitzen mètodes passius, basats en tècniques de trigonometria.
Efecte Barkhausen
L'efecte Barkhausen és un fenomen magnètic segons el qual la magnetització d'un material ferromagnètic per part d'un camp magnètic creixent no es produeix de forma contínua, sinó a salts discrets. Fou descobert pel físic alemany Heinrich
Partícula puntual
En física, una partícula puntual és un objecte idealitzat que no té volum i constitueix una aproximació adequada per a qualsevol objecte real les dimensions del qual siguin irrellevants en la situació o problema considerat. És habitual simplificar
Làser de titani-safir
El làser de titani-safir, làser Ti:safir o més específicament làser de safir dopat amb titani, és un tipus de làser d'estat sòlid que emet llum en l'infraroig proper, en una banda de freqüències sintonitzable entre 650 i 1.100 nm. Són
Màser
Un màser és un giny que utilitza un efecte quàntic, l'emissió estimulada, per emetre un raig de radiació electromagnètica coherent. Per bé que inicialment els màsers emetien radiació electromagnètica de la banda de les microones, els màsers
Cultura Valdivia
Valdivia és una cultura precolombina localitzada en tots els cursos fluvials de la zona costanera de l'actual Equador. Florí entre el 3500 aC i el 1500 aC
Bolòmetre
Un bolòmetre és un instrument per mesurar la quantitat de radiació electromagnètica incident. Fou inventat l'any 1878 per l'astrònom estatunidenc Samuel Pierpont Langley. Malgrat que es poden utilitzar per a mesurar radiació de qualsevol
Aloy
Aloy és un personatge fictici, protagonista del videojoc Horizon Zero Dawn, creat per Guerrilla Games i publicat per Sony Interactive Entertainment. Es tracta d'una noia criada per un marginat, o pària, anomenat Rost, que la forma i la instrueix perquè
Emissió estimulada
L'emissió estimulada és el procés pel qual un electró d'un àtom o molècula en un estat excitat és pertorbat per un fotó incident i cau a un estat de menor energia, amb la consegüent emissió d'un segon fotó, idèntic al fotó incident. Es tracta
Consell Suprem de Guerra
El Consell Suprem de Guerra fou el comandament militar central creat pel primer ministre britànic David Lloyd George per coordinar les estratègies militars aliades durant la Primera Guerra Mundial. Fou creat el novembre de 1917, després de la batalla
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com