Timectomia

Una timectomia és una operació quirúrgica per extirpar el tim. Generalment, suposa una remissió de la miastènia greu amb l'ajuda de medicació. Tot i així, aquesta remissió pot no ser permanent. Malgrat no existir assajos clínics que avalin la validesa de l'extirpació, la seva pràctica està acceptada de forma universal. És més eficaç en els pacients amb hiperplàsia tímica.
Blefarospasme
El blefarospasme, és una contracció anormal de les parpelles
Nucli estriat
El nucli estriat o cos estriat és una estructura subcortical del telencèfal. Constitueix el límit inferior dels ventricles laterals. És l'estació d'entrada (input) dels ganglis basals. Engloba dos nuclis: el nucli caudat i el nucli lenticular
Trepanació
La trepanació és una pràctica mèdica que consisteix a foradar el crani. Antigament es realitzava amb l'objectiu d'eliminar malalties considerades d'origen cerebral, mentre que en l'actualitat, s'empra com a accés quirúrgic en algunes operacions de
Tuberculosi miliar
La tuberculosi miliar, també coneguda com a tuberculosi disseminada, és una forma de tuberculosi que es caracteritza per una àmplia difusió al cos humà i per la petita grandària de les lesions. El seu nom prové d'un patró distintiu de veure en una
Pílor
El pílor és la regió de l'estómac que connecta amb el duodè. Està dividit en dues parts:L'antre pilòric, que connecta amb el cos de l'estómac. El canal pilòrica, que connecta amb el duodè
Dysaethesia aethiopica
A l'àmbit de la psiquiatria, es denominava dysaethesia aethiopica a una suposada malaltia mental descrita pel metge estatunidenc Samuel A. Cartwright en 1851, que va proposar una teoria sobre la causa de la mandra entre els esclaus. En l'actualitat, la
Gangli basal
Els ganglis basals són un grup de nuclis del cervell interconnectats amb el còrtex cerebral, el tàlem i el tronc de l'encèfal. Els ganglis basals dels mamífers s'associen a moltes funcions: control motor, cognició, emocions i aprenentatge
Vàlvula aòrtica bicúspide
La vàlvula aòrtica bicúspide (VAB) és un defecte congènit de la vàlvula aòrtica que suposa l'existència de dues valves en aquesta vàlvula, en comptes de tres que són les normals. Només la vàlvula mitral, situada entre l'aurícula esquerra i el
Malaltia intersticial difusa del pulmó
Les malalties intersticials difuses del pulmó són un grup heterogeni de malalties d'etiologia inflamatòria amb manifestacions clíniques, radiològiques i funcionals respiratòries similars que afecten sobretot a l'estructura alveolointersticial del
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com