Virusoide

Un virusoide és un agent infecciós que infecta les plantes només si també es troba infectada d'un virus; es podria dir que el virusoide parasita el virus per reproduir-se. Els virusoides consisteixen en una sola molècula d'ARN monocatenari circular que fa uns quants centenars de nucleòtids i no codifica per res més que per la seva pròpia estructura.
Haplogrup mitocondrial humà CZ
L'haplogrup mitocondrial humà CZ és un haplogrup humà que es distingeix per l'haplotip dels mitocondris
Avsunviroid
Els Avsunviroid són un gènere de viroides de la família Avsunviroidae. Tenen un genoma amb uns 240-340 pb
Proconsul nyanzae
Proconsul nyanzae és una espècie fòssil de primat descoberta diverses vegades. La primera vegada la van descobrir Wilfrid Le Gros Clark i Louis Leakey el 1950. Aquell mateix any fou descrit per Clark i Leakey com a Sivapithecus africanus i el 1967 per
Nyanzapitec
Els nyanzapitecs (Nyanzapithecus) foren un gènere de primats ja extint. Només s'hi ha inclòs tres espècies fòssils: Nyanzapithecus vancouveringorum, Nyanzapithecus pickfordi i Nyanzapithecus harrisoni. Visqué durant el Miocè a allò que avui en dia
Picrophilus
El gènere Picrophilus és un gènere d'acidòfils extrems del fílum dels Euryarchaeota consistent en dues espècies: P. oshimae i P. torridus. Aquests microbis són els organismes més acidofílics coneguts fins a l'actualitat, amb l'habilitat de
Haplogrup mitocondrial humà A
L'haplogrup mitocondrial humà A és un haplogrup humà que es distingeix per l'haplotip dels mitocondris
Avsunviroide
Els Avsunviroidae són una família de viroides. Tenen un genoma amb uns 240-340 pb
Monstre de Spiegelman
El Monstre de Spiegelman és una cadena d'ARN de només 220 nucleòtids amb capacitat per autoreproduir-se. Va ser creada per Sol Spiegelman de l'University of Illinois at Urbana-Champaign, que va introduir ARN d'un virus (Qβ) en una solució que
Sivapitec
Els sivapitecs (Sivapithecus) són un gènere extint de primats. Qualsevol de les espècies d'aquest gènere podria ser un avantpassat de l'orangutan modern
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com