Xenofont

Xenofont fou un escriptor, historiador, militar grec i, a la seva manera, comentarista sobre la filosofia socràtica, cèlebre pels seus escrits sobre la cultura i la història gregues.
Fluid de tracció
Un fluid de tracció es defineix a partir de les seves propietats reològiques: a baixa pressió és un líquid amb una viscositat petita o moderada però, a pressions molt altes es transforma en sòlid. Aquestes propietats fan que els fluids de tracció
Vela tanja
Una vela tanja és una vela de vaixell de forma rectangular allargada, amb el gràtil i el gràtil inferior afermats a dues perxes llargues i lleugeres. En navegació s'orienta de forma inclinada
Sàrria
Relacionada amb els animals de bast, una sàrria és un estri que, disposat sobre el llom de l'atzembla, forma dues butxaques aptes per a transportar productes diversos. Com a estri de càrrega s'assembla molt a les alforges
Marxapeu
El marxapeu és una corda que forma part de l'eixàrcia ferma i serveix de suport als mariners que treballen en una verga
Crotalogia (llibre)
La Crotalogía o ciencia de las castañuelas és una obra humorística basada en un suposat mètode científic de l'art de tocar les castanyoles. Amb el pseudònim de Francisco Agustín Florencio, l'autor veritable exposa una sèrie d'arguments que
Armar
Armar un vaixell, una barca o qualsevol embarcació significa equipar-la amb tots els materials necessaris i la tripulació que calgui per a navegar. A més de l'eixàrcia l'armament ha d'incloure aigua i queviures i, eventualment, armes
Tassa de mesurar
En diverses activitats humanes, la cuina entre altres, una tassa de mesurar és un recipient de volum conegut que permet dosificar líquids, matèries granuloses o pólvores. També hi ha recipients de mesurar amb marques de nivell que permeten
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima és una espècie de planta del gènere botànic Caesalpinia. És la més popular d'aquest gènere i és endèmica dels tròpics d'Amèrica
Vehicle únic
En el camp dels vehicles autoritzats per a circular, un vehicle únic és aquell que només fou fabricat una vegada. La producció de vehicles únics es redueix a un exemplar en cada cas. Els casos més fàcils d’analitzar són els dels automòbils I
Las analfabetas
Las analfabetas és una pel·lícula xilena de 2013, dirigida per Moisés Sepúlveda i amb un guió escrit pel mateix Sepúlveda i Pablo Paredes Muñoz, autor també de l'aclamada obra teatral en què es basa. Va ser seleccionada per a ser presentada com