2002 Top Ten of Polemic

Granollers
Granollers és un municipi de Catalunya, capital i la ciutat més poblada de la comarca del Vallès Oriental
Cafeïna
La cafeïna, teïna o guaranina és un compost químic estimulant del sistema nerviós central de la classe de les metilxantines. És la droga psicoactiva més consumida al món, ja que, a diferència de moltes altres substàncies psicoactives, no està regulada i és legal a pràcticament tot el món. Es coneixen diversos mecanismes d’acció per explicar els efectes de la cafeïna. El més destacat és que evita els efectes de somnolència induits per l’adenosina, bloquejant reversiblement l’acció
Galvanització
La galvanització és el zincat de l'acer o el ferro per immersió en un bany de zinc fos. Fou patentat amb aquest nom per Stanislas Sorel en 1837, malgrat no tenir res a veure amb Galvani ni amb l'electricitat
Adagi
Un adagi, altrament dit màxima, és una sentència moral, un refrany o una norma, manifestada en llenguatge concís i ponderat, que conté una regla de comportament moral o profitós
Enllaç covalent
L'enllaç covalent és un tipus d'enllaç químic en què dos àtoms comparteixen un o més parells d'electrons de tal manera que la seva escorça quedi plena. Els dos àtoms de l'enllaç químic que comparteixen els electrons són elements amb electronegativitats altes i molt similars, on cap dels dos àtoms té prou energia per a arrancar un electró d'un altre àtom. D'aquesta manera, cap dels dos àtoms té més tendència que l'altre a guanyar o perdre els electrons. L'atracció resultant de la
Arts plàstiques
Les arts plàstiques són les arts que es plasmen en objectes físics materials. Per exemple, els volums materials escultura o els colorants sobre una superfície plana o no (pintura). Inclouen les tradicionalment anomenades "Belles Arts
SAMPA
SAMPA és un alfabet fonètic llegible per ordinador, que es va desenvolupar per al projecte ESPRIT de les Comunitats Europees als anys 1980
Gres (ceràmica)
El gres és una ceràmica de pasta opaca parcialment vitrificada i pràcticament impermeable
Pike (llenguatge de programació)
Pike és un llenguatge interpretat. Desenvolupat paral·lelament amb el servidor web Roxen, que és implementat del tot amb aquest llenguatge. Això en permet la fàcil integració a l'entorn web
OS/2
OS/2 és un sistema operatiu de 16 bits i 32 bits per a l'arquitectura i386 (Intel) i PowerPC