2002 Top Ten of Polemic for Technology

Arts plàstiques
Les arts plàstiques són les arts que es plasmen en objectes físics materials. Per exemple, els volums materials escultura o els colorants sobre una superfície plana o no (pintura). Inclouen les tradicionalment anomenades "Belles Arts
SAMPA
SAMPA és un alfabet fonètic llegible per ordinador, que es va desenvolupar per al projecte ESPRIT de les Comunitats Europees als anys 1980
Gres (ceràmica)
El gres és una ceràmica de pasta opaca parcialment vitrificada i pràcticament impermeable
Pike (llenguatge de programació)
Pike és un llenguatge interpretat. Desenvolupat paral·lelament amb el servidor web Roxen, que és implementat del tot amb aquest llenguatge. Això en permet la fàcil integració a l'entorn web
OS/2
OS/2 és un sistema operatiu de 16 bits i 32 bits per a l'arquitectura i386 (Intel) i PowerPC
Ciclisme
El ciclisme és un esport que consisteix a la realització de curses que tenen en comú l'ús de la bicicleta
Enginyeria de programari
L'enginyeria de programari és la disciplina o àrea de la informàtica que ofereix mètodes i tècniques per a desenvolupar i mantenir un programari de qualitat. La creació del programari és un procés intrínsecament creatiu, l'enginyeria de programari pretén sistematitzar aquest procés amb la finalitat d'acotar el risc del fracàs en la consecució de l'objectiu creatiu i ho fa per mitjà de diverses tècniques que s'han demostrat adequades a partir de l'experiència prèvia. Aquesta enginyeria
PowerPC
PowerPC és una família de processadors d'arquitectura RISC, desenvolupada inicialment per Apple, Motorola i IBM
Galvanòmetre
Els galvanòmetres són aparells que s'empren per detectar el pas del corrent elèctric per un circuit i per a la mesura precisa de la seva intensitat elèctrica. Solen estar basats en els efectes magnètics o tèrmics causats pel pas del corrent. En el cas dels magnètics poden ser d'imant mòbil o de quadre mòbil. En un galvanòmetre d'imant mòbil l'agulla indicadora està associada a un imant que està situat en l'interior d'una bobina per la qual circula el corrent que tractem d'amidar i que crea un