2003 Top Ten of Conflict for Philosophy

Cosmologia
La cosmologia és l'estudi de l'estructura i la història de l'Univers a gran escala. El terme fou introduït per l'escolàstica i el racionalisme alemany i prové del grec antic κοσμολογία. Tracta de l'origen, l'estructura i les lleis de l'Univers. Es relaciona amb la filosofia i la religió, tot i que actualment se la utilitza només per a designar una branca de l'astronomia. La cosmologia és la més antiga de les ciències. La recerca dels nostres orígens no ha deixat de fascinar la
Big Crunch
En cosmologia, el Big Crunch o gran col·lapse és una de les hipòtesis sobre el futur de l'Univers. Es basa en el fet que, si l'expansió de l'Univers continués per inèrcia, disminuint a poc a poc fins que la gravetat arribés a frenar-la per complet, arribaria un moment que l'Univers començaria a retreure's sobre si mateix fins a col·lapsar-se de nou. El terme Big crunch es refereix a aquest col·lapse final, per oposició, a Big Bang, que es refereix a la gran explosió inicial que va donar lloc a
Defecte topològic
Un defecte topològic, en cosmologia, és un esdeveniment en l'espai-temps, estructures puntuals (monopols), filamentàries (cordes), o bidimensionals (murs) de molt gran densitat d'energia, predites per les teories de la gran unificació, com a vestigis de les primeres fases més calentes de l'Univers. L'existència d'aquests defectes topològics és hipotètica, i no hi cap verificació empírica
Cosmogonia
La cosmogonia és una teoria o doctrina que estudia l'origen i l'estructura de l'Univers des d'un punt de vista més aviat filosòfic o mitològic, contràriament a la cosmologia, que ho fa des d'un punt de vista més científic. Així, una cosmogonia és una història de com es va formar l'Univers
Ateisme
L'ateisme és, en un sentit ampli, el rebuig de la creença en l'existència de deïtats. En un sentit més estricte, és específicament la posició segons la qual no hi ha deïtats. També és vist simplement com a l'absència de la creença en l'existència de deïtats. L'ateisme és l'oposició del teisme, que en termes generals és la creença de l'existència d'una o diverses deïtats
Densitat bariònica
La densitat bariònica de l'Univers representa el nombre de barions (principalment protons i neutrons) per unitat de volum. L'abundància dels elements lleugers (D, 3,4He, 7Li) sintetitzats durant la nucleosíntesi primordial està en funció de la proporció entre la densitat bariònica de l'Univers (WB), i la densitat crítica, i de la constant de Hubble normalitzada, h=H0/100hms-1Mpc-1
Big Bang
El big bang és el model cosmològic de l'Univers que considera que aquest s'ha expandit fins al seu estat actual a partir d'una condició primigènia en la qual existien unes condicions d'una infinita densitat i temperatura
Bandera
Una bandera és un tros de tela, ordinàriament rectangular, fixat per un costat a un pal o asta i que serveix com a símbol o insígnia d'una nació, d'un estat, d'una ciutat, d'una dinastia, d'una autoritat, d'un partit, d'una associació, etc., o com a signe per a identificar situacions jurídiques, militars, tècniques, etc. També pot ser utilitzada amb motius decoratius
Densitat crítica
En cosmologia, la densitat crítica és la densitat per a la qual l'expansió de l'Univers s'aturaria després d'un temps donat. La fase d'expansió d'un Univers de densitat superior a ρc acabarà en una fase de contracció, anomenada Big Crunch, mentre que un Univers de densitat inferior a ρc continuarà expandint-se per sempre. Les darreres observacions de supernoves Tipus Ia fetes pels grups High-Z-Team, i Supernova Cosmology Project indiquen que l'expansió de l'Univers s'està accelerant. Això
Diada d'Europa
La Diada d'Europa es commemora el dia 9 de maig en record a la declaració realitzada per l'aleshores Ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, a París el dia 9 de maig de 1950, mitjançant la qual es donà el tret de partida a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA