2004 Top Ten of Polemic for Nature

Expansió accelerada de l'Univers
L'Expansió accelerada de l'Univers es basa en observacions que mostren que l'expansió de l'univers s'està accelerant, de manera que la velocitat a la qual una galàxia llunyana s'allunya de l'observador augmenta contínuament amb el temps
VIRGO
El Virgo és un observatori astronòmic d'eventuals ones gravitatòries patrocinat per Itàlia, i per França, del tipus Michelson, construït a prop de Pisa, Itàlia. Amb la finalitat d'augmentar la longitud del braç s'utilitzen cavitats Fabry-Perot a cada braç. Té una longitud del braç de 3 km. El màxim de sensibilitat previst en el projecte, i que encara no ha estat complert, és d'una part en 1022 a 500 hertz. Va ser inaugurat el juliol de 2003, amb un cost de 72 milions d'euros
Densitat
En física i química, la densitat és una magnitud escalar que indica la massa per unitat de volum d'una substància. La densitat és directament proporcional al valor de la massa i inversament proporcional al volum del cos. Matemàticament s'expressa com la massa dividida pel volum
Haploidització
La haploidització és el procés de crear una cèl·lula haploide a partir d'una cèl·lula diploide. Es tracta d'un procediment de laboratori que força a una cèl·lula normal a rebutjar la meitat del seu contingut cromosòmic i quedar-se amb un sol conjunt de cromosomes. Una cèl·lula sotmesa a aquest tractament és equivalent, en els mamífers, a un espermatozoide o òvul
Aparell digestiu
En els animals, l'aparell digestiu és el sistema d'òrgans que transforma els aliments en substàncies simples en un procés anomenat digestió. Un cop realitzada la digestió, l'organisme pot absorbir aquestes substàncies i fer-les servir en l'obtenció d'energia i en el manteniment del cos
Electromagnetisme
L'electromagnetisme és la part de la física que estudia els camps electromagnètics, uns camps que exerceixen una força sobre les partícules amb càrrega elèctrica alhora que són afectats per la presència i el moviment d'aquestes partícules
Ferro
El ferro és l'element químic de símbol Fe i nombre atòmic 26. Es tracta d'un metall pertanyent a la primera sèrie de transició i el grup 8 de la taula periòdica. És el quart element més abundant en l'escorça terrestre en termes de massa, just per davant de l'oxigen, i constitueix una part substancial del nucli extern i el nucli intern de la Terra. Entre els metalls, només l'alumini és més abundant. També és un dels elements més importants de l'Univers, i el nucli de la Terra (Nife) està
Constel·lació
Una constel·lació és un conjunt d'estels fixos o estrelles sense relació entre ells i que formen un dibuix imaginari. Se separen en grups arbitraris en què s'han dividit els estels fixos. La Unió Astronòmica Internacional divideix el firmament en 88 constel·lacions, la majoria basades en les antigues constel·lacions gregues
Polímer
Els polímers són macromolècules formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmers
Urà (planeta)
Urà és el setè planeta del sistema solar segons la seva proximitat al Sol. Fou anomenat en referència al déu grec del cel, Urà, que en la mitologia grega era el pare de Cronos (Saturn) i l'avi de Zeus (Júpiter). És el tercer planeta més gran i el quart més massiu del sistema solar. La seva composició química és semblant a la de Neptú, però diferent de la dels gegants gasosos més grans, Júpiter i Saturn, per la qual cosa els científics sovint es refereixen a Urà i Neptú com a «gegants