2005 Top Ten of Polemic for Society

Dret
El dret és un ordre jurídic que s'expressa normativament per regir una societat, regular-ne la conducta i resoldre'n els conflictes inspirats en els postulats de la justícia. L'estudi del concepte del dret el fa una branca anomenada filosofia del dret. La paraula dret deriva de la veu llatina "directum", que significa "el que està conforme a la regla, a la llei, a la norma", o com expressa Villoro Toranzo, "el que no es desvia ni a un costat ni cap altre
Comarques gironines
Les Comarques Gironines és un dels vuit àmbits funcionals territorials de la Generalitat de Catalunya definits en el Pla territorial general de Catalunya. Té una població de 746.562 habitants
Llista de verbs irregulars catalans
Els verbs irregulars són aquells que no segueixen el model de la flexió regular, és a dir, que presenten variacions al lexema i al morfema. En català, tots els verbs de la primera conjugació són regulars excepte dar, anar i estar, en la segona conjugació molts verbs són irregulars i en la tercera conjugació la majoria dels verbs incoatius i dels purs són regulars
Dialectes del català
L'any 1861, Manuel Milà i Fontanals va proposar la divisió dialectal del català en dos grans blocs: l'oriental i l'occidental. El criteri de divisió dialectal era de caràcter fonètic, concretament responia al vocalisme àton
Ciències econòmiques
L'economia o les ciències econòmiques és la ciència social que estudia els processos de producció, la distribució, el comerç i el consum de béns i serveis en el context de l'assignació competitiva de recursos. És a dir: l'economia
Mot
Un mot o paraula és un element lingüístic, en les llengües alfabètiques, generalment entre dos blancs. En lingüística tradicional és l'element que expressa un objecte, una qualitat, una estat o acció o una relació, en altres paraules un substantiu, adjectiu, verb o proposició. És la unitat que serveix per dirigir diccionaris amb una certa autonomia de funcionament
Aragó (cognom)
Aragó és un nom de família dels descendents del reis d'Aragó i comtes de Barcelona. A Itàlia es va convertir en Aragona. Avui totes aquestes línies estan extintes en línia directa
Societat
La societat és el conjunt d'individus que comparteixen fins, conductes i cultura, i que es relacionen interaccionant entre si, cooperativament, per a constituir un grup o una comunitat
Coalicio Valenciana
Coalició Valenciana [sic] (CV) va ser un partit polític blaver, considerat com ultradretà. Fundat en 2004 per l'expresident del Grup d'Accio Valencianista Juan García Sentandreu, el seu àmbit d'actuació va ser el País Valencià
Mancomunitat Pla de Mallorca
La Mancomunitat Pla de Mallorca és una institució formada per catorze municipis que constitueixen la comarca natural o geogràfica, que no administrativa, del Pla de Mallorca: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany