2006 Top Ten of Polemic for Technology

Faller
Un faller és un membre d'una comissió fallera o d'una falla. Els fallers són els que organitzen i preparen les festes durant tot l'any, replegant diners, i els que més en gaudeixen en el seu moment. La seu de cada comissió és generalment una casa o baix, que pren el nom de casal faller
Dolçaina
La dolçaina és un instrument musical de vent, de llengüeta doble i tub cònic, generalment de fusta, amb una sèrie de forats que es tapen amb els dits. Per aquesta forma cònica i no cilíndrica, especialment al final, se li donava antigament el nom de trompa. El qui toca la dolçaina és un dolçainer. En la classificació d'Hornbostel-Sachs es troba en el grup 422.112 dels aeròfons de llengüeta doble i tub cònic
Tecnologia
Tecnologia és l'aplicació cultural pràctica i creativa que es fa del conjunt de coneixements de què disposa una societat donada, incloent els teòrics, filosòfics, tradicionals, científics, experimentals, la pròpia experiència i especialment el domini de diferents tècniques. Professionalment és l'àmbit de les persones que es dediquen a l'enginyeria o a les arts i oficis
Cremà (falles)
La cremà o cremada és l'acte de botar foc als monuments de cartó o fusta que es planten durant les festes de molts pobles i ciutats del País Valencià. Els més representatius són els monuments fallers a les Falles, les fogueres a les Fogueres de Sant Joan a Alacant o la crema d'arbres per Sant Antoni al gener. Amb la crema d'aquests monuments s'acaba la festa
Superconductivitat
La superconductivitat és un efecte pel qual un camp magnètic provoca l'aparició d'un corrent elèctric en un conductor. És la capacitat intrínseca que posseeixen certs materials per conduir el corrent elèctric amb resistència nul·la en determinades condicions. La superconductivitat es dona per sota d'una determinada temperatura; no obstant això, no és suficient amb refredar el material, també és necessari no excedir un corrent crític ni un camp magnètic crític per poder mantenir l'estat
Vista
La vista és el sentit que permet percebre la llum de l'exterior i interpretar-la per a obtenir informació sobre la mida, la forma, el color, la distància, la posició i el moviment del que es trobi en el camp de visió. Això ens permet conèixer el medi del nostre entorn de forma subjectiva, i relacionar-nos-hi
Estigmatisme
L'estigmatisme és la condició per la qual un sistema òptic dona imatges perfectes. En altres paraules, un sistema és estigmàtic si no presenta aberracions. Els sistemes estigmàtics no existeixen realment i són només una aproximació que s'obté sempre que es treballa dins el formulisme de l'òptica paraxial
Cinetoscopi
El quinetoscopi fou el precursor del projector de pel·lícules modern desenvolupat per William Kennedy Laurie Dickson, mentre treballava amb Thomas Edison
Telèfon
El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n'hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns. La majoria de telèfons funcionen sobre una complexa Xarxa Telefònica Commutada
Ordinador
Un ordinador o computadora és una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertir-les en informació útil