2007 Top Ten of Polemic for Society

Fàbrica Hamsa
Hamsa fou una fàbrica d'uns 10.000 m² al barri d'Hostafrancs a Barcelona que va tancar el 1992. El 23 de març de 1996 les instal·lacions es van convertir en un centre social okupat autogestionat: el CSOA Hamsa. El 2004 va ser enderrocada
Accentuació en català
L'accentuació en català incideix sobre tota la síl·laba d'una paraula; l'accent de mot atorga prominència a una síl·laba dins d'un mot i l'accent de frase, a una síl·laba dins d'una seqüència de mots. El nucli de la síl·laba és sempre una vocal. L'accent de mot pot caure en una de les tres últimes síl·labes, formant-se així mots aguts, plans i esdrúixols. Alguns mots poden tenir dos graus d'accent: el primari i el secundari
Constantí III Mukhrani-batoni
Constantí III fou el 16è príncep de Mukhran (Mukhrani-batoni) del 1735 al 1755
Varano
Els Varano foren una família senyorial italiana que va governar Camerino des del segle XIII fins a començaments del XVI
Mòmia
Una mòmia és tot cadàver conservat que no està en estat de descomposició. D'acord amb aquesta definició caben en la categoria de mòmies tots els cossos morts preparats i utilitzats amb finalitats didàctiques o no en estudis anatòmics en medicina humana i veterinària, els esquelets i els animals sencers preparats per a estudi o exhibició per mitjà de tècniques taxidèrmiques
Viabilitat econòmica
La viabilitat econòmica és la condició que avalua la conveniència d'un sistema, projecte o idea al que qualifica, atenent a la relació que existeix entre els recursos emprats per a obtenir-lo i aquells dels quals es disposa. En moltes ocasions, els recursos dels quals es disposa per a avaluar la viabilitat econòmica venen determinats pels que produeix el mateix sistema, projecte o idea que s'està avaluant, pel que en realitat es porta a terme una anàlisi de rendiment o rendibilitat interna. Per a
Consolat de Mar
El Consolat de Mar va ser l'organisme del dret marítim català i d'altres zones a la vora del mar de la Corona d'Aragó, per tractar les qüestions marítimes i comercials i exercir-hi la jurisdicció penal. La competència l'exerceixen dos cònsols de mar i un jutge d'apel·lació, amb independència del govern establert. Aquest Consolat de Mar evoluciona com a codi jurídic i té les seves arrels en el tribunal de la Carta Consular de Barcelona (1258), que té la base en els costums marítims i de comerç
Drets històrics
Els drets històrics són uns drets recollits a la disposició addicional primera de la Constitució espanyola de 1978 als territoris forals que aquesta empara i respecta, els quals són Euskadi i Navarra. Foren proposats pel PNB a la ponència per a la redacció de la Constitució i finalment acceptats per aquesta sense obtenir que el PNB donés suport finalment a la Constitució
Pedrenyal (arma)
El pedrenyal és una arma de foc a manera de pistola llarga, emprada els segles xvi i xvii, que es disparava amb pedrenyera, és a dir, amb pedra foguera. El seu funcionament era igual que el dels trabucs. L'avantatge que tenia era que era més curt i més manejable malgrat que la seva potència era menor que la d'altres armes de foc d'aquella època
Mare de Déu de Montserrat
La Mare de Déu de Montserrat, coneguda popularment com la Moreneta, és la patrona de Catalunya. Està situada al monestir de Montserrat, un símbol per a Catalunya, punt de pelegrinatge per a creients i d'atracció per als turistes. La seva festivitat se celebra el 27 d'abril