2008 Top Ten of Polemic for Technology

Bateria elèctrica
Una bateria elèctrica o pila elèctrica, és un dispositiu que genera energia elèctrica mitjançant un procediment electroquímic que transforma l'energia d'una reacció química en energia elèctrica. Una bateria és formada per dues o més cel·les electroquímiques connectades en sèrie. Hi ha molts tipus de cel·les electroquímiques: galvàniques, electrolítiques, piles de combustible, voltaiques o d'altres
Arquitectura bioclimàtica
L'arquitectura bioclimàtica és una arquitectura adaptada al medi ambient en el disseny d'edificis, amb la finalitat d'optimitzar el consum de recursos naturals per tal d'estalviar un màxim energia i fer més saludables els edificis. Té per objectiu la consecució d'un gran nivell de confort tèrmic i visual mitjançant l'adequació del disseny, la geometria, l'orientació i la construcció de l'edifici a les condicions climàtiques del seu entorn. Comporta sovint un sobrecost constructiu, que s'hauria
Celeron
Celeron és la identificació emprada per Intel per designar els processadors de baix cost. Normalment es diferencien de la gamma estándard per no disposar de memòria cau de nivell 2 i, per tant, tenir un rendiment molt inferior
Treball de recerca
El treball de recerca, també conegut com a TdR o com a TR, pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari. L'han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya, preferentment durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum i representa el 10% de la qualificació final de 2n de Batxillerat. La seva durada depèn del calendari prèviament establert. En la realització del treball de recerca, cada estudiant rebrà
Central hidroelèctrica
Una central hidroelèctrica és una instal·lació dissenyada per a generar electricitat gràcies a l'aprofitament de l'energia potencial de l'aigua emmagatzemada en una presa situada a un nivell més alt que la central. L'aigua és conduïda mitjançant una canonada de descàrrega des de l'embassament fins a la sala de màquines de la central, on gràcies a una o diverses turbines hidràuliques es produeix la generació d'energia en alternadors
.dd
.dd fou el domini de primer nivell territorial (ccTLD) de la República Democràtica d'Alemanya. Fou escollit basat en el codi ISO 3166-1 alpha-2 per aquest estat germànic, i les seves lletres sorgeixen del nom del país en alemany: Deutsche Demokratische Republik. D'acord amb la política de la IANA, .dd estava disponible per a ser assignat com el domini de primer nivell territorial (ccTLD) per l'Alemanya Oriental. No obstant això, mai va arribar a afegir-se al servidor de dominis per entrar en vigor
Depuradora
Una depuradora, planta depuradora, estació depuradora o EDAR és una instal·lació on l'aigua usada en activitats humanes és sotmesa a un procés en el qual, per mitjà de la combinació de diversos tractaments físics, químics i/o biològics, se n'eliminen la matèria en suspensió i algunes substàncies dissoltes. L'aigua obtinguda no és prou pura per a beure, però sí per a retornar al medi sense malmetre'l. Per a preparar l'aigua pel consum humà, ens cal una planta potabilitzadora
Pedra
La paraula pedra s'usa en el llenguatge comú i en joieria, l'arquitectura i l'enginyeria per a fer referència a qualsevol material natural d'origen mineral, sòlid i caracteritzat per una elevada consistència. De manera científica, es defineix com aquell cos mineral sòlid i dur, de composició variable, no metàl·lic però que conté sals i òxids metàl·lics que constitueix les roques.També es defineix com un tros de matèria mineral de certa grandària, despresa naturalment d'una roca, o treta
Ferro colat
Una peça de fosa o ferro colat és un aliatge de ferro amb més d'un 2% de carboni. Les foses presenten una elevada colabilitat, cosa que fa que s'utilitzin molt en peces fabricades per fusió i
Gralla (instrument)
La gralla és un instrument de vent fet de fusta format per un tub de forma troncocònica d'uns 35 cm de llargada, que amplifica el so produït per una llengüeta de doble canya, l'inxa. En la classificació de Hornbostel-Sachs està inclòs en el grup 422.112, dels aeròfons de llengüeta doble i tub cònic. D'instruments similars a la gralla, n'hi ha pràcticament arreu del món, la qual cosa fa pensar que l'instrument és molt antic. D'aquests instruments, els més directament relacionats amb la gralla