2009 Top Ten of Polemic for Health

Simo Ben Bachir
Simo Ben Bachir és un reporter freelance marroquí i president del Ruban Rouge, una associació de lluita contra la sida al Marroc. És el primer activista social de l'Àfrica del Nord i el món àrab a invitar estrelles a associar llur imatge a la lluita contra la sida, amb el propòsit d'atraure l'atenció del jovent, sensibilitzar la població i promoure els tests de detecció del VIH
Llatzeret
Un llatzeret és un establiment on es tracten malalties infeccioses o es controlen persones o mercaderies provinents d'un país amb epidèmia. Històricament s'han utilitzat per a malalties contagioses, com la lepra o la tuberculosi. Algunes d'aquestes instal·lacions eren més aviat de reclusió, sense cap mena de cures mèdiques ni salubritat
Desajustament vertebral
Referent a la spinologia i per extensió a la quiropràctica, un desajustament vertebral es considera una situació en la qual una o més vèrtebres no poden mantenir la seva dinàmica natural de moviment d'acord amb la disposició que ocupen en el conjunt de la columna vertebral, a causa del fet que el sistema nerviós no pot controlar adequadament el moviment i la posició de la vèrtebra
Dominiques de l'Anunciata
La Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata o Religioses Dominiques de l'Anunciata són una congregació de vida apostòlica, de dret pontifici, fundada en Vic el 18 d'agost de 1856 pel pare Francesc Coll i Guitart, canonitzat en 2009. Es dedica a l'ensenyament de les nenes de les classes menys afavorides i a les tasques missioneres, a més d'altres com l'acollida i cura de malalts, gent gran i desfavorida
Nefró
Un nefró o nefrona és la unitat bàsica estructural i funcional del ronyó. La repetició d'aquesta unitat dona lloc als ronyons. Està formada per una càpsula unida a un túbul que desemboca a un tub col·lector. Tant la càpsula com el túbul estan envoltats per una xarxa de capil·lars sanguinis procedents de l'arteria renal i que acaben desembocant en una vena renal
Campilobàcter
Els campilobacteris (Campylobacter) són un gènere d'eubacteris gramnegatius. Presenten motilitat, amb flagels unipolars o bipolars, tenen aspecte de barra més o menys corbada i són oxidasa-positius
Hidrocefàlia
La hidrocefàlia és un trastorn en què es produeix una acumulació de líquid cefalorraquidi (LCR) dins del cervell. Normalment, això provoca un augment de la pressió dins del crani. Les persones grans poden tenir mal de cap, visió doble, trastorn de l'equilibri, incontinència urinària, canvis de personalitat o deteriorament mental. En els nadons, es pot veure com un augment ràpid de la mida del cap. Altres símptomes poden incloure vòmits, somnolència, convulsions i apuntament cap avall dels
Infecció pel VIH i sida
La infecció pel virus de la immunodeficiència humana i la síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida) és un espectre de malalties causades per la infecció amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH). El VIH afecta el sistema immunològic fent que altres malalties entren al cos del malalt de la sida sense que puga defendre's. Després de la infecció inicial, una persona pot no notar cap símptoma o pot experimentar un breu període de malaltia similar a la grip. Típicament, això és seguit
Orde de la Mercè
L'Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, més conegut com l'Orde dels Mercedaris o l'Orde de la Mercè, és un orde religiós mendicant que va ser fundat a Barcelona l'any 1218 per sant Pere Nolasc i sant Ramon de Penyafort, amb el suport de Jaume I el Conqueridor i el bisbe Berenguer II de Palou, amb l'objectiu de redimir els cristians captius dels musulmans i que fins a l'any 1779 va aconseguir alliberar un total de 60.000 persones de la seva captivitat a les
Autisme
L'autisme és un trastorn generalitzat del desenvolupament (TGD) caracteritzat per problemes amb la interacció social i la comunicació, i per interessos limitats i conductes repetitives. Els pares solen notar signes en els primers dos o tres anys de vida dels seus fills. Aquests signes sovint es desenvolupen de forma gradual, encara que alguns nens amb autisme aconsegueixen les seves fites de desenvolupament a un ritme normal i després s'agreugen