2009 Top Ten of Polemic for Nature

Respiració vegetal
S'anomena respiració vegetal a tot el conjunt de processos bioquímics que permeten a les plantes l'obtenció d'energia, necessària per als processos vitals, mitjançant oxidació
Lixiviat
El lixiviat és el residu en forma de líquid, molt comú als abocadors, que s'origina a partir de residus sòlids, o bé degut a la descomposició, o bé a la filtració d'aigua que en passar a través dels sòlids n'absorbeix part dels components. Així, podem dir que s'anomena lixiviat al líquid resultant d'un procés de percolació d'un fluid a través d'un sòl. Al lixiviat generalment s'arreplega una gran quantitat dels compostos presents en el sòlid que travessa
Polimetilmetacrilat
El polimetilmetacrilat (PMMA) és un plàstic de tipus termoplàstic amorf. És més conegut sota el nom d'acrílic i es ven sota marques com Akrylon®, Altuglas®, Lucite®, Perspex®, Plazcryl®, Plexiglas®, Oroglas®, Polycasa Acryl® i Polycasa XT®. El PMMA és un material resistent, altament transparent, amb una excel·lent resistència a la radiació ultraviolada i a les condicions en exterior. Pot ser acolorit, modelat, tallat i perforat. Aquestes propietats el fan ideal per a moltes aplicacions
Xampinyó
El xampinyó és el bolet comestible més conreat a Occident. És un fong de l'ordre dels agaricals
Mar Catalana
La mar Catalana és l'àrea de la mar Mediterrània occidental situada al mar Balear entre la costa est de la península Ibèrica i l'arxipèlag Balear. Té una superfície aproximada de 74.000 km², un volum d'uns 61.000 km³ i una profunditat màxima de 2.500 metres. El seu límit nord està delimitat per la línia que va del Cap de Sant Sebastià, a la costa de Catalunya, i el Cap de Favàritx, una punta nord-oriental de la costa de Menorca. El límit sud-est està delimitat per la línia que va del
Enterobacteri
Els enterobacteris (Enterobacteria) són un gènere comú d'eubacteri gram-negatiu facultativament anaeròbic de la família de les Enterobacteriaceae. Molts d'aquests bacteris són patògens i causa d'infecció oportunista en hostes compromesos, generalment hospitalitzats. Causa preferentement infecció del tracte urinari i del tracte respiratori. Dues espècies clínicament importants d'aquest gènere són:Enterobacter aerogenes. Enterobacter cloacae. Enterobacter sakazakii
Condroblast
Un condroblast o condroplast és una cèl·lula primerenca del teixit cartilaginós, altament activa i sintetitzadora dels materials que conformen la matriu extracel·lular del teixit
Vapor
S'anomena vapor a una substància en la fase de gas que es troba a una temperatura més baixa que el punt crític. Això vol dir que el vapor es pot condensar a un líquid o a un sòlid per increment de la seva pressió sense reducció de la temperatura
Precessió
La precessió és el moviment harmònic que efectua l'eix de rotació d'un sòlid no esfèric sotmès a forces exteriors. Un exemple en seria el balanceig que fa una baldufa o un giroscopi en girar, quan el seu eix instantani de rotació no coincideix amb la perpendicular a la superfície sobre la qual se situa o es desplaça el cos en rotació
Helicobàcter
Els helicobàcters (Helicobacter) són un gènere d'eubacteris gramnegatius de forma espiral característica i que s'ha trobat en les parets estomacals i el conducte gastrointestinal superior i també en el fetge de diversos mamífers i ocells. L'espècie més coneguda és Helicobacter pylori, patogen humà que és el responsable de la majoria de casos d'úlcera pèptica i gastritis crònica