2009 Top Ten of Polemic for Technology

Pantalla
Una pantalla és una superfície plana i llisa col·locada amb l'objectiu de recollir llum que projecta imatges o ombres. Certament, es tracta d'un concepte antic, però aquesta paraula, segons el Diccionari Català-Valencià-Balear, es va incorporar a la llengua catalana a través del castellà, sembla que durant el segle xx. Tanmateix, és molt probable que l'origen de la paraula pantalla sigui català, encara que s'hagi format en el si del castellà. Seria una combinació de les paraules pàmpol i
Gralla (instrument)
La gralla és un instrument de vent fet de fusta format per un tub de forma troncocònica d'uns 35 cm de llargada, que amplifica el so produït per una llengüeta de doble canya, l'inxa. En la classificació de Hornbostel-Sachs està inclòs en el grup 422.112, dels aeròfons de llengüeta doble i tub cònic. D'instruments similars a la gralla, n'hi ha pràcticament arreu del món, la qual cosa fa pensar que l'instrument és molt antic. D'aquests instruments, els més directament relacionats amb la gralla
BT-43
El BT-43 va ser un prototip de transport blindat de personal finès, dissenyat durant la Segona Guerra Mundial. Va ser creat a partir del tanc soviètic BT-7, que van ser capturats en grans quantitats durant la Guerra d'Hivern i a principis de l'atac finlandès-nazis a la Unió Soviètica
Mestral
El mestral, també conegut com a mestre, serè o cerç, i a les Terres de l'Ebre com a vent de dalt, és el vent procedent del nord-oest. El nom mestral prové del llatí magistrale, 'magistral', ja que és un vent sec i violent temut pels agricultors i mariners
Enregistrament i reproducció del so
L'enregistrament i reproducció del so és un tipus d'enregistrament consistent en la inscripció i posterior recreació elèctrica o mecànica de les ones sonores, normalment utilitzat per a la veu o la música. Les dues tècniques principals d'enregistrament del so són l'enregistrament analògic i l'enregistrament digital
Hemicicle
Hemicicle és una sala, graderia o altra construcció de forma semicircular
Portal (arquitectura)
El portal és, en llenguatge col·loquial, la porta gran d'entrada a un edifici o la porta d'entrada a qualsevol casa o habitació. Una portalada és el conjunt d'elements arquitectònics que formen la porta i la seva ornamentació que acostuma a recollir imprès els seus peculiars caràcters l'estil de l'edifici. A l'art grecoromà, la portalada es componia sovint de columnes superposades adossades a la paret o poc sortints i disposades en ambdós costats de les portes que enquadren. Entre les portalades
Eduard Maristany i Gibert
Eduard Maristany i Gibert va ser enginyer de la Companyia dels Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França i posteriorment de la Madrid-Saragossa-Alacant on ascendí fins a arribar a ser-ne el director. Entre les seves obres destaca la del túnel de l'Argentera. Obra de tal magnitud que el va fer mereixedor del títol de Marquès de l'Argentera atorgat per Alfons XIII (1918). Ordenà construir l'actual Estació de França de Barcelona
Energia renovable
L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim. Alguns exemples en són l'escalfor solar, el vent, les marees i l'escalfor dins de la terra
Màquina de vapor
Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa