2010 Top Ten of Conflict for Health

Pesta Negra
La Pesta Negra fou una pandèmia, molt probablement de pesta, que possiblement s'originà el 1346 al nord de la Xina i, a través de Síria, s'estengué successivament per Anatòlia i Tràcia fins a arribar a Grècia, Egipte i els Balcans. El 1347 arribà a Sicília i des d'allà passà a Gènova; el 1348 havia infectat Suïssa i tota la península Itàlica, on només el territori del Ducat de Milà en fou parcialment estalviat. Des de Suïssa s'estengué a França i la península Ibèrica i el 1349
Xarampió
El xarampió, pallola o rosa és una malaltia molt contagiosa que afecta sobretot els infants. Es creu que el xarampió tan sols es pot tenir una vegada a la vida, puix que un cop passat, les cèl·lules deixen una mena d'immunitat a la sang
Màrius Torres i Perenya
Màrius Torres i Perenya fou un metge i poeta català, en l'òrbita del simbolisme
Dent humana
La dent humana és una peça anatòmica dura, incrustada en els humans. És una estructura que evolutivament deriva de les escames reptilianes, i que funcions relacionades amb l'alimentació. Les dents tenen funcions digestives, prènsils i participar en l'articulació de paraules en el llenguatge oral
Salut
El concepte de salut ha anat evolucionant amb el temps des de la definició inicial de l'OMS en la seva Constitució, que va entrar en vigor el 1948. El terme «salut» es contraposa al de malaltia, i és objecte d'especial atenció per part de la medicina
Malària
La malària o paludisme és una protozoosi de caràcter febril produïda pel paràsit Plasmodium que s'encomana per picada del mosquit Anopheles femella, que és el vector; els mascles no piquen, ja que s'alimenten de vegetals
Anorèxia
L'anorèxia és la disminució de la sensació de gana. Si bé el terme en publicacions no científiques sovint s'utilitza indistintament amb el d'anorèxia nerviosa, hi ha causes diferents per una disminució de la gana, algunes de les quals poden no tenir importància, d'altres poden provenir d'una patologia greu
Pesta
La pesta és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Yersinia pestis,. Els símptomes són febre, debilitat i mal de cap. Normalment aquests comencen un a set dies després de l'exposició. En la forma bubònica també s'inflen els ganglis limfàtics, mentre que en la forma septicèmica els teixits es poden tornar negres causant la mort. En la forma pneumònica pot provocar problemes respiratoris, tos i dolor toràcic
Infecció pel VIH i sida
La infecció pel virus de la immunodeficiència humana i la síndrome d'immunodeficiència adquirida (sida) és un espectre de malalties causades per la infecció amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH). El VIH afecta el sistema immunològic fent que altres malalties entren al cos del malalt de la sida sense que puga defendre's. Després de la infecció inicial, una persona pot no notar cap símptoma o pot experimentar un breu període de malaltia similar a la grip. Típicament, això és seguit
Cul
El cul o natges està constituït principalment pels tres músculs glutis, els quals serveixen per a l'elevació i el sosteniment de la pelvis, l'extensió, l'abducció i la rotació del fèmur i l'abducció i la rotació de la cuixa