2010 Top Ten of Polemic

Nissaga de poder
Nissaga de poder és una telenovel·la emesa per Televisió de Catalunya. La idea original fou de Josep Maria Benet i Jornet i adaptada per Jordi Galceran i Lluís Arcarazo. El repartiment, amb més de 30 actors principals, estava encapçalat per Emma Vilarasau i Jordi Dauder, que a la sèrie feien d'Eulàlia i Mateu Montsolís, dos germans propietaris d'unes caves al Penedès, membres d'una rica família que es movia en la hipocresia de l'aristocràcia
Play (programa de televisió)
Play és un programa per practicar l'anglès amb música, amb cinema i amb jocs de lletres i números. La seva finalitat és que l'espectador passi una bona estona mentre aprèn, recorda o es familiaritza amb la llengua anglesa
Baltasar Porcel i Pujol
Baltasar Porcel i Pujol fou un escriptor, periodista i crític literari mallorquí. Vital, lliure i polèmic, deixà un important llegat literari, que l'acredità com un dels millors novel·listes de les lletres catalanes de la segona meitat del segle xx
Alimentació
L'alimentació consisteix en l'obtenció, preparació i ingestió dels aliments. La nutrició és el procés mitjançant el qual els aliments ingerits es transformen i s'assimilen, és a dir, s'incorporen a l'organisme dels éssers vius. Per extensió, s'anomena alimentació el subministrament d'energia o primeres matèries necessàries per al funcionament de certes màquines
René Picamal i Coma
René Picamal i Coma és un intèrpret de fiscorn a la cobla Mil·lenària de la Catalunya Nord i compositor de sardanes
Llista de déus grecs
Aquesta és una llista dels déus grecs més importants. La mitologia i la cultura grega recullen en diverses obres la gènesi i els noms dels déus, començat per Homer a la Ilíada i a l'Odissea, els Himnes Homèrics, i sobretot la Teogonia d'Hesíode
Flexió verbal del català
La flexió verbal és el procés en què s'obté diferents formes d'un verb i els morfemes gramaticals que intervenen en la flexió, els morfemes flectius. En realitat, el que fa la flexió amb radical és actualitzar-lo com a mot, és a dir, convertir una forma abstracta, emmagatzemada al lexicó en un mot susceptible d'aparèixer en un enunciat lingüístic
Lucy
Lucy és el nom donat a un esquelet d'Australopitec d'un individu que va viure fa uns 3,2 milions d'anys. Va ser descobert per l'estatunidenc Donald Johanson el 24 de novembre de 1974 a 150 quilòmetres d'Addis Abeba, Etiòpia
Guaret
Es denomina guaret a la tècnica per la qual la terra es deixa sense sembrar o cultivar durant un o més cicles vegetatius, amb el propòsit de recuperar i emmagatzemar matèria orgànica i la humitat de la terra. També s'utilitza per evitar la generació de patògens esperant que els seus cicles acabin sense poder tornar a renovar a causa de la falta d'hostes disponibles. Acabat aquest període de no cultiu, es fa neteja de la terra, s'enterren els fems, s'accelera la descomposició de la matèria
Francesc Andreví i Castellar
Francesc Xavier Andreví i Castellar o Castellà fou un prevere i compositor català