2010 Top Ten of Polemic for Culture

Nissaga de poder
Nissaga de poder és una telenovel·la emesa per Televisió de Catalunya. La idea original fou de Josep Maria Benet i Jornet i adaptada per Jordi Galceran i Lluís Arcarazo. El repartiment, amb més de 30 actors principals, estava encapçalat per Emma Vilarasau i Jordi Dauder, que a la sèrie feien d'Eulàlia i Mateu Montsolís, dos germans propietaris d'unes caves al Penedès, membres d'una rica família que es movia en la hipocresia de l'aristocràcia
Play (programa de televisió)
Play és un programa per practicar l'anglès amb música, amb cinema i amb jocs de lletres i números. La seva finalitat és que l'espectador passi una bona estona mentre aprèn, recorda o es familiaritza amb la llengua anglesa
Alimentació
L'alimentació consisteix en l'obtenció, preparació i ingestió dels aliments. La nutrició és el procés mitjançant el qual els aliments ingerits es transformen i s'assimilen, és a dir, s'incorporen a l'organisme dels éssers vius. Per extensió, s'anomena alimentació el subministrament d'energia o primeres matèries necessàries per al funcionament de certes màquines
Llista de déus grecs
Aquesta és una llista dels déus grecs més importants. La mitologia i la cultura grega recullen en diverses obres la gènesi i els noms dels déus, començat per Homer a la Ilíada i a l'Odissea, els Himnes Homèrics, i sobretot la Teogonia d'Hesíode
30 minuts
30 minuts és un programa informatiu de Televisió de Catalunya que s'emet per TV3, i que té una durada, tal com el seu nom indica, de mitja hora. S'emet els diumenges al vespre després del Telenotícies. Va començar a emetre's l'any 1984 i des de llavors ha tractat, ininterrompudament, temes molt diversos tant de creació pròpia com documentals provinents d'altres països
Lluís Millet i Pagès
Lluís Millet i Pagès, popularment conegut com el mestre Millet, fou músic i fundador de l'Orfeó Català, juntament amb Amadeu Vives, al qual va consagrar la vida i que va dirigir en l'estrena d'una gran quantitat d'obres cabdals de la música universal. Fou el pare de Lluís Maria Millet i Millet i avi de Lluís Millet i Loras, tots dos directors de l'Orfeó Català, i oncle de Lluís Millet i Farga, també músic i violoncel·lista
Quattrocento
El Quattrocento, paraula italiana que significa 'quatre-cents', és un dels períodes del panorama artístic europeu. Se situa al llarg de tot el segle xv, i és la primera fase del moviment conegut com a Renaixement. Així, s'anomena també «primer Renaixement», o «Renaixement primerenc» o «baix Renaixement», i s'ubica a Itàlia -encara que es parla també d'un Renaixement nòrdic, però el Renaixement nòrdic, si bé és coetani a l'italià, té expressions formals i conceptuals molt diferents del
Centre d'Esports Súria
El Centre d'Esports Súria és el club de futbol del poble de la comarca del Bages, demarcació de Barcelona, a Catalunya. Es tracta del segon club més antic de la comarca per darrere del CE Manresa i de l'entitat esportiva més antiga de la població
Hipèrbaton
L'hipèrbaton és una figura retòrica sintàctica que consisteix a alterar l'ordre dels mots habitual d'una llengua, canviant i fins forçant la posició dels elements d'una frase. És un recurs usat a la poesia per causar estranyesa i remarcar que es tracta d'un registre literari o per raons de rima i mètrica
Ginebró
El ginebró és un arbust de la família de les cupressàcies, semblant al ginebre, però més petit. També s'anomena ginebró l'estròbil o gàlbul del ginebre comú