2010 Top Ten of Polemic for Philosophy

Mals usos
Els mals usos són un conjunt de determinats costums feudals, generalment gravàmens i maltractaments, a què estaven sotmesos els pagesos per part del seu senyor a l'edat mitjana a la corona d'Aragó i també en altres països feudals europeus. Aquestes obligacions es poden relacionar amb el Ius Maletractandi, un dret aprovat per les Corts de Cervera del 1202 que facultava els senyors per maltractar, empresonar i desposseir els pagesos dels seus béns
No-res
El no-res és un concepte que es refereix a l'absència de qualsevol ens. En el llenguatge col·loquial, és usat per a referir-se a qualsevol persona, cosa o succés de poca importància. S'oposa als conceptes de tot i d'alguna cosa
Bandera roja
La bandera roja és un emblema socialista i comunista associat particularment amb l'esquerra revolucionària, encara que també forma part de la tradició socialdemòcrata i laborista, havent estat un estendard usat per partits com ara el Partit Laborista, el Partit Socialista Francès i grups similars del món sencer. L'ús pels socialdemòcrates ha minvat en el darrer anys, si bé cal notar que molts d'ells s'han allunyat de l'esquerra política. Per altra banda, el sentit lluitador de la bandera és
Ciutadà honrat
Els ciutadans honrats foren una mena d'aristocràcia urbana que es va desenvolupar a la Corona d'Aragó durant la baixa edat mitjana a l'empara del creixement polític de les grans ciutats
Pluralisme
Els filòsofs pluralistes són un conjunt de filòsofs grecs posteriors als monistes que, a diferència d'aquests, opten per una explicació mecanicista del món: presència de diversos elements primers moguts per una força externa
Escut i bandera de Pego
L'escut di la bandera de Pego són els símbols representatius de Pego, municipi del País Valencià, a la comarca de la Marina Alta
Crítica
Una crítica és un judici de valor personal i subjectiu que es fa sobre les qualitats i els defectes d'una producció humana que pot ser literària, plàstica, musical o periodística, entre d'altres
Braman
Braman o bràman és un concepte filosoficoespiritual indi que fa referència al principi originari de l'univers. En els Upanixad, se'l descriu com l'absolut omnipresent i transcendent, l'essència immanent i la causa eficient de tot allò que existeix. "Absolut de totes les coses conegudes", és impossible a una cosa, o fins i tot a la totalitat de les coses, de caracteritzar-lo o de circumscriure'l; és suposat ser el subjecte més aviat que l'objecte del pensament
Despotisme il·lustrat
El despotisme il·lustrat és un concepte polític sorgit durant la segona meitat del segle xviii a Europa característic de les monarquies absolutistes i sistemes de govern de l'Antic Règim influenciat per les idees de la Il·lustració, segons les quals les decisions humanes són guiades per la racionalitat. Els monarques d'aquesta doctrina van contribuir a l'enriquiment de la cultura dels seus països i van adoptar un discurs paternalista. També se'l sol anomenar despotisme benvolent o absolutisme il
Unió Mallorquina
Unió Mallorquina (UM) fou un partit polític, nacionalista de caràcter centrista i ideologia liberal, mallorquí. Va ser fundada l'octubre de 1982, principalment com a continuació regionalista de la Unió de Centre Democràtic (UCD). El principal impulsor fou Jeroni Albertí i Picornell. El partit es dissolgué el 2011 esquitxat per nombrosos casos de corrupció i creà el nou partit Convergència per les Illes