2010 Top Ten of Polemic for Society

Flexió verbal del català
La flexió verbal és el procés en què s'obté diferents formes d'un verb i els morfemes gramaticals que intervenen en la flexió, els morfemes flectius. En realitat, el que fa la flexió amb radical és actualitzar-lo com a mot, és a dir, convertir una forma abstracta, emmagatzemada al lexicó en un mot susceptible d'aparèixer en un enunciat lingüístic
Guaret
Es denomina guaret a la tècnica per la qual la terra es deixa sense sembrar o cultivar durant un o més cicles vegetatius, amb el propòsit de recuperar i emmagatzemar matèria orgànica i la humitat de la terra. També s'utilitza per evitar la generació de patògens esperant que els seus cicles acabin sense poder tornar a renovar a causa de la falta d'hostes disponibles. Acabat aquest període de no cultiu, es fa neteja de la terra, s'enterren els fems, s'accelera la descomposició de la matèria
Casa romana
La casa romana, domus en llatí, fou l'habitacle típic de l'antiga Roma, ben conegut gràcies a l'anomenada Casa del Menandre, que es considerava el tipus de casa urbana habitual durant la República i l'Imperi, a diferència de les vil·les, habitatges situats fora de les muralles de la ciutat, o al mig del camp, on disposaven d'espais annexos per a les feines agrícoles
Federació d'Escoltisme a Espanya
La Federació d'Escoltisme a Espanya nom oficial Federación de Escultismo en España, és una federació de diverses associacions i federacions escoltes de l'Estat espanyol. La FEE és l'organització escolta reconeguda per l'Organització Mundial del Moviment Escolta que representa l'escoltisme de l'Estat espanyol a les instàncies estatutàries de l'escoltisme mundial i de la seva Regió Europea
Text argumentatiu
Un text argumentatiu és aquell en què predomina l'argumentació i que exposa l'opinió de l'autor sobre un assumpte
Bàrbar
Els bàrbars eren els no grecs, aquells que no empraven el grec com a idioma matern. La paraula era una onomatopeia; bar-bar representa la impressió produïda en sentir un idioma desconegut
Nosaltres Sols!
L'agrupació nacionalista Nosaltres Sols! fou una organització políticoarmada catalana del segle xx. Va néixer l'any 1931 aprofitant el local de la Unió Catalanista. L'únic objectiu de l'organització fou enfrontar-se a aquells qui ells consideraven els enemics de Catalunya. El seu fundador i dirigent principal fou Daniel Cardona i Civit
Coordinació (gramàtica)
La coordinació, també anomenada parataxi, en lingüística, consisteix a unir dos elements que estan al mateix nivell sintàctic. D'aquest terme sorgeixen els conceptes de coordinació en matemàtiques i filosofia. La coordinació requereix un nexe que ajunti els dos elements, siguin paraules, sintagmes o oracions. Aquest nexe acostuma a ser una conjunció o locució equivalent
Som - Fundació Catalana Tutelar
Som - Fundació Catalana Tutelar és una entitat privada catalana sense ànim de lucre que defensa els drets, protegeix i vetlla per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i amb la capacitat modificada judicialment a Catalunya
Comitè d'Enllaç del Guiatge a Espanya
El Comitè d'Enllaç del Guiatge a Espanya és l'organisme representant de l'Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes a l'Estat Espanyol. Agrupa la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge i la Federació Espanyola de Guiatge. En 2012 tenia un total de 6.785 membres a l'Estat espanyol