2010 Top Ten of Polemic for Technology

RedIRIS
RedIRIS és una xarxa per a l'Interconnexió dels Recursos InformàticS de les universitats i centres d'investigació de l'estat espanyol. Proporciona serveis de connexió a Internet a les institucions mencionades
Treball de recerca
El treball de recerca, també conegut com a TdR o com a TR, pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari. L'han de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya, preferentment durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum i representa el 10% de la qualificació final de 2n de Batxillerat. La seva durada depèn del calendari prèviament establert. En la realització del treball de recerca, cada estudiant rebrà
EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona és un centre universitari privat de disseny i art. Fundada l'any 1967 a Barcelona, va ser una de les primeres escoles de disseny d'Espanya. Des del 1994, és un centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Considerat com un dels 50 millors centres d'ensenyament de disseny d'Europa segons la revista Domus. ha rebut diferents distincions com la medalla de plata del Foment de les Arts Decoratives (1983), la Creu de Sant Jordi (1987) de la
Vista
La vista és el sentit que permet percebre la llum de l'exterior i interpretar-la per a obtenir informació sobre la mida, la forma, el color, la distància, la posició i el moviment del que es trobi en el camp de visió. Això ens permet conèixer el medi del nostre entorn de forma subjectiva, i relacionar-nos-hi
Núvol de paraules
Un núvol de paraules és una representació visual de les paraules que conformen un text, on la mida és més gran per a les paraules que apareixen amb més freqüència. Els núvols de paraules s'utilitzen bàsicament per a destacar les etiquetes més importants en els directoris o llocs web. És un terme de la semàntica lingüística. És possible classificar les paraules per ordre alfabètic, per popularitat o per representació dins del lloc. Un núvol de paraules es pot definir com una mena de
Arquitectura gòtica
L'arquitectura gòtica s'inclou dins del moviment cultural conegut com a art gòtic que, al seu torn, sorgeix en un context més ample, anomenat renaixement del segle XII. Aquest estil arquitectònic s'estén per un llarg període de l'edat mitjana i varia d'un lloc a un altre; es desenvolupa entre meitat del segle xii i inicis del segle xvi, marcant la fi del període medieval. El primer gest impulsor d'aquesta nova filosofia constructiva es donà a França, estenent-se a tot Europa en un període
Targeta de xarxa
Una targeta de xarxa, físicament, és una targeta d'expansió inserida dins l'ordinador amb una o més obertures externes, per on és connectat el cable de xarxa
BOUML
BOUML és una aplicació que permet fer diagrames UML 2 per a especificar i generar codi en C++, Java, Idl, Php, Python i MySQL
Cimbori
En arquitectura, el cimbori o xumbòria és el cos cilíndric o poligonal que serveix de base a la cúpula. El terme, derivat del llatí ciborium, també serveix per a designar l'edicle a l'interior d'algunes esglésies que se situa sobre l'altar en forma de baldaquí; de fet, la majoria de llengües europees atorguen a ciborium aquesta darrera accepció, mentre que per a la primera utilitzen la variant corresponent de "torre-llanterna". Un objectiu principal per al seu ús és l'entrada de llum solar que
Agricultura de plantació
L'agricultura de plantació és aquella en què es conreen grans extensions de terreny amb plantes perennes, a fi i efecte d'obtenir un producte destinat quasi totalment al mercat exterior