2011 Top Ten of Polemic for Health

Eugeni Jofra i Bafalluy
Eugeni Jofra i Bafalluy, conegut pel seu nom artístic Eugenio, va ser un popular humorista català que es va fer famós arreu d'Espanya arran de nombroses aparicions televisades i gravacions entre els anys 80 i 90
Antiretroviral
Un antiretroviral (ARV) és un fàrmac destinat a combatre infeccions d'origen víric. Un dels primers antiretrovirals comercialitzat i probablement el més conegut sigui la zidovudina o AZT, que va significar el primer tractament efectiu contra la sida i la infecció per VIH, tot i això va deixar d'utilitzar-se pels seus problemes de toxicitat en tractaments crònics
Casa Caritat de Valls
La Casa Caritat de Valls és un organisme autònom de l'Ajuntament de Valls adscrit actualment a la Regidoria d'Educació i Formació. La seu de Casa Caritat és a la carretera del Pla, 37 A, de Valls. Segons els seus Estatuts, publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 287, i publicat el 15 de desembre de 2004, Casa Caritat té per finalitat "l'atenció, integració i participació de col·lectius amb especials dificultats de desenvolupament a través de la creació de programes
Dominiques de l'Anunciata
La Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata o Religioses Dominiques de l'Anunciata són una congregació de vida apostòlica, de dret pontifici, fundada en Vic el 18 d'agost de 1856 pel pare Francesc Coll i Guitart, canonitzat en 2009. Es dedica a l'ensenyament de les nenes de les classes menys afavorides i a les tasques missioneres, a més d'altres com l'acollida i cura de malalts, gent gran i desfavorida
Llengua d'Aragó
La Llengua d'Aragó era una de les llengües amb què es dividia l'Orde de Sant Joan de Jerusalem. Fou creada al segle XV sota el magisteri del català Pere Ramon Sacosta i incloïa els priorats de Catalunya, de Navarra i la Castellania d'Amposta. El membre d'aquesta llengua que era batlle conventual era el Draper i s'encarregava de tenir cura de les robes dels membres del Convent, així com de l'Hospital que hi havia a Rodes i més tard a Malta
Oxigenoteràpia
L'oxigenoteràpia és el conjunt d'activitats que permeten introduir oxigen al pacient com a tractament transitori d'una patologia, generalment respiratòria. Aquest tractament pot ser administrat en algunes malalties com les pulmonars, fractures de costelles, després d'una lesió diafragmàtica, etc. L'objectiu és elevar la concentració d'oxigen en sang i teixits fins a restablir-ne la taxa normal. Una concentració excessiva d'oxigen en sang pot produir una depressió respiratòria, o sigui, l'efecte
Termes romanes
Les termes eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma, és a dir, constituïen un lloc d'oci i de socialització per a la societat romana, bàsicament, patrícia (patricii
Signes vitals
Els signes vitals són variables que permeten fer una diagnosi inicial de l'estat de salut d'una persona i la seva homeòstasi. Sovint es parla popularment de constants vitals, però no és un terme acurat, ja que no són valors constants sinó variables
Pesta Negra
La Pesta Negra fou una pandèmia, molt probablement de pesta, que possiblement s'originà el 1346 al nord de la Xina i, a través de Síria, s'estengué successivament per Anatòlia i Tràcia fins a arribar a Grècia, Egipte i els Balcans. El 1347 arribà a Sicília i des d'allà passà a Gènova; el 1348 havia infectat Suïssa i tota la península Itàlica, on només el territori del Ducat de Milà en fou parcialment estalviat. Des de Suïssa s'estengué a França i la península Ibèrica i el 1349
Test d'Apgar
El test d'Apgar és un test o prova que se li fa al nounat tan bon punt neix, mitjançant paràmetres senzills cardiovasculars i neurològics. El nom del test és el cognom de la seva inventora, l'anestesiòloga Virginia Apgar. El test data de 1959