2011 Top Ten of Polemic for Philosophy

Despotisme il·lustrat
El despotisme il·lustrat és un concepte polític sorgit durant la segona meitat del segle xviii a Europa característic de les monarquies absolutistes i sistemes de govern de l'Antic Règim influenciat per les idees de la Il·lustració, segons les quals les decisions humanes són guiades per la racionalitat. Els monarques d'aquesta doctrina van contribuir a l'enriquiment de la cultura dels seus països i van adoptar un discurs paternalista. També se'l sol anomenar despotisme benvolent o absolutisme il
Creació
La Creació és l'acte pel qual una divinitat forma el món, el cosmos o la vida. Constitueix una creença bàsica de les principals religions i mitologies. En l'època moderna s'ha intentat conjugar amb les explicacions científiques (creacionisme). Suposa una cosmogonia basada en una força sobrenatural o intel·ligent, que exclou l'atzar
Burgesia
La burgesia és una classe social, tal com l'entenen l'economia política i el marxisme, que acostuma a estar caracteritzada per posseir els mitjans de producció, sobretot el capital, en les relacions econòmiques. El terme que prové del francès bourgeoisie, que originàriament significava "habitant de la ciutat", ja que els primers burgesos es van enriquir a partir del comerç i dels oficis pròpiament urbans, en oposició als terratinents rurals
Escut i bandera de Badalona
L'escut de Badalona és el signe bàsic d'identitat emprat per l'Ajuntament de Badalona com a escut oficial, basat en el senyal heràldic tradicional de la ciutat. Per la seva banda, la bandera de Badalona utilitza una versió vexil·lològica de l'heràldica emprada en l'escut. Els símbols de la ciutat no han estat oficialitzats per la Generalitat de Catalunya
Teoria diàdica del signe
La teoria diàdica del signe és una teoria dintre de la semiòtica, ciència que tracta dels sistemes de comunicació dintre de les societats humanes, desenvolupada per Ferdinand de Saussure, en la qual el signe lingüístic és bivalent, és a dir, té dues valències: significat i significant
Sufragi censatari
El sufragi censatari és el sistema electoral que condiciona el dret a vot actiu o passiu al fet que el ciutadà compleixi determinats requisits que afecten la seva condició social. Aquests generalment són econòmics o relacionats amb el nivell d'instrucció o social o estat civil (casat), a més del sexe, ja que era referit només als homes. El sufragi censatari també pot comportar en alguns casos que alguns ciutadans, si compleixen certes condicions, disposin de més d'un vot. El contrari és el
Escut de Toixa
L'escut de Toixa és un símbol representatiu oficial de Toixa municipi del País Valencià a la comarca dels Serrans. Té el següent blasonament
Fèlix Amat i Parcerisa
Fèlix Amat i Parcerisa fou un polític català. Va cursar la carrera d'enginyeria tècnica i un postgrau a ESADE, però aviat va dirigir els seus passos cap a la política. El 1975 començà a militar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de la que formà part del Consell Nacional i del Comitè Executiu, alhora que fou president de la Federació de Barcelona del partit. De 1983 a 1995 va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i va presidir durant dotze anys el Consell Municipal del Districte
Postulat
Un postulat és una proposició fonamentada en una veritat que s'admet sense proves i que és necessària per a servir com a base per a deduccions ulteriors. En la metodologia antiga era contraposat a l'axioma, pel fet de no ésser evident ni universalment acceptat, i al teorema, pel fet de no ésser demostrable. En la metodologia postulat i axioma s'utilitzen com a sinònims sense criteris d'evidència o de certesa, però es recolza entre d'altres en la comptabilitat amb altres posulats i el nombre de
Escut i bandera de Llocnou de Sant Jeroni
L'escut i la bandera de Llocnou de Sant Jeroni són els símbols representatius de Llocnou de Sant Jeroni, municipi del País Valencià, a la comarca de la Safor