2011 Top Ten of Polemic for Society

Unió Sindical de Controladors Aeris
La Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA) és un sindicat professional espanyol, fundat el 25 de març de 1993, d'àmbit estatal i per a personal civil que es declara independent de qualsevol partit polític
Hipogeu
Hipogeu és una construcció o excavació subterrània, en forma de cambra, galeria o passadís, especialment destinada a servir de sepulcre
Text expositiu
Els texts expositius serveixen fonamentalment per donar informació de manera objectiva i ordenada sobre fets, idees, teories, etc., a un lector o a un oient interessat en un tema determinat
Casa Tarradellas
Casa Tarradellas és una empresa catalana dedicada al sector alimentari creada per Josep Terradellas el 1976. Es troba a la comarca d'Osona, concretament a Gurb. L'empresa està especialitzada en la comercialització d'embotits i productes frescos. Fabrica pizzes de 15 receptes diferents, bases de pizza, paquets de dues pizzes de mida reduïda, massa de pasta de full, fuets, 3 tipus de llescats de pernil, llescats de bacon, 9 tipus de patés diferents i també fa biquinis. El 2015 va facturar 859 milions
Divisió territorial de Catalunya
La divisió territorial de Catalunya està estructurada, segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en municipis i vegueries
Variació lingüística
La variació lingüística és el fenomen que dona compte dels usos diversos d'una llengua, els quals depenen fonamentalment dels factors de temps, espai, grup social i situació comunicativa. És objecte d'estudi de la sociolingüística. Les varietats lingüístiques es contraposen a l'estàndard de la llengua
Interactivitat
En qualsevol mitjà de comunicació, hi ha, com a mínim, quatre entitats importants: l'emissor, el mitjà, el missatge i el receptor. L'emissor, òbviament, és el productor d'un cert missatge que s'envia a través d'un mitjà per a fer-lo arribar al receptor. No importa com d'antic o de modern sigui el mitjà de comunicació, sempre existiran aquests quatre elements
Llista de prínceps d'Acaia
Aquesta és la llista de prínceps d'Acaia, que foren prínceps feudals llatins que van governar el Principat d'Acaia, un dels estats creats després de la conquesta de Constantinoble pels croats el 1204
Agencia Nacional de Inteligencia
L'Agència Nacional d'Intel·ligència és l'organisme públic Xile no creat l'any 2004 per tal de coordinar i assessorar el President de la República en matèria d'intel·ligència. Depèn administrativament del Ministeri de l'Interior. El seu director és Gonzalo Yuseff
Hiat
Un hiat és la concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes diferents, i que per tant, no formen diftong