2011 Top Ten of Polemic for Technology

Unified Display Interface
Unified Display Interface (UDI) és una nova interfície de vídeo digital per a substituir l'actual connector VGA dels PC, que està sent desenvolupada per Apple, Intel, LG Electronics, National Semiconductor, Samsung Electronics, Silicon Image, Nvidia, thin Electronics, FCI, Foxconn i JAE Electronics
Pirata informàtic
Un pirata informàtic és una persona que s'introdueix il·legalment en un sistema de seguretat informàtic amb la voluntat de produir-hi un perjudici o de treure'n un profit. El pirata es distingeix del furoner, una persona apassionada d'informàtica que, entre altres habilitats, pot fer l'intrús sense ànim de profit o de perjudicar. Ambdós poden utilitzar les mateixes tècniques i aptituds, però ho fan amb una motivació diferent. Empren la mateixa tecnologia, però mutatis mutandis se'ls podria
Nvu
L'Nvu és un complet sistema per editar pàgines web, basat en el redactor del Mozilla, que combina la gestió de tots els fitxers del lloc web i la facilitat d'ús del WYSIWYG per a l'edició. L'NVU està dissenyat per a ser extremadament senzill d'utilitzar, convertint-se en l'eina ideal per aquells usuaris d'ordinadors sense massa coneixements tècnics que volen crear una web atractiva i d'aspecte professional sense necessitat de conèixer HTML o els detalls de la programació web
Monoscopi
El monoscopi és un tub de feix electrònic que permet d'obtenir un senyal de vídeo, a partir d'una imatge, sobre un elèctrode interior. En altres paraules, és un tub termoiònic generador d'imatge que produeix una imatge fixa, determinada durant la seva fabricació
Microscopi òptic
Un microscopi òptic, sigui simple o compost, és un microscopi basat en lents òptiques. El desenvolupament d'aquest aparell s'associa amb els treballs d'Anton van Leeuwenhoek i els seus escrits a la Royal Society, en els que va descriure per primera vegada (1683) l'existència d'animàculs
Abocador
Els abocadors són aquells llocs on es dipositen finalment les escombraries, i que poden ser oficials o clandestins. També es coneixen com a femers, femerassos o fardes en rossellonès, i femerals o femorals en català antic
Mosaic (informàtica)
El navegador Mosaic o NCSA Mosaic va ser el segon navegador web gràfic disponible per visualitzar pàgines web en sistemes operatius com Unix, Macintosh i Microsoft Windows
Volta de canó
La volta de canó és un tipus de volta generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal. S'empra per a cobrir espais longitudinals, com les naus de les esglésies o els seus transseptes. Va ser molt utilitzada en l'arquitectura romana i després en la preromànica i romànica
G.711
El protocol G.711 és un estàndard creat l'any 1972 per l'ITU-T per digitalitzar àudio. S'usa principalment en telefonia
Rai
Un rai, armadia o barca solera és un tipus d'embarcació feta de troncs de fusta, per transportar-los riu avall per les aigües navegables, des dels boscos d'explotació fustaire fins al punt de càrrega per al seu transport o fins on es trobessin les serradores