2012 Top Ten of Polemic

Casa romana
La casa romana, domus en llatí, fou l'habitacle típic de l'antiga Roma, ben conegut gràcies a l'anomenada Casa del Menandre, que es considerava el tipus de casa urbana habitual durant la República i l'Imperi, a diferència de les vil·les, habitatges situats fora de les muralles de la ciutat, o al mig del camp, on disposaven d'espais annexos per a les feines agrícoles
Força física
La força física és definida com a la capacitat dels músculs per oposar-se mitjançant la seva tensió a una resistència externa, neutralitzant-la o contrarestant-la
Martina (prenom)
Martina és un prenom femení català. És la forma femenina del prenom Martí, que ve del nom llatí Martinus, derivat de Mart, déu romà de la guerra. Té la mateixa etimologia que els prenoms Marçal, Marçala o el mes de març
Joan Baptista Comes
Joan Baptista Comes fou un compositor valencià del Barroc, mestre de capella de Lleida i de València. Les obres multicorals de Comes són una de les millors mostres de la música barroca dels Països Catalans
Ortografia del català
L'ortografia catalana resumeix les normes d'escriptura del català, tant de les paraules com dels altres signes gràfics. Es recullen en l'Ortografia Catalana publicada per l'Institut d'Estudis Catalans, l'edició més recent de la qual data de 2017, i en el Diccionari Normatiu Valencià, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
Economia de Guatemala
Guatemala és el país més poblat de l'Amèrica Central, i la seva PIB és aproximadament meitat dels altres països centro-americans i del Carib. El país manté uns fonaments macroeconòmics sòlids en els últims anys, amb un nivell de reserves elevat, un nivell controlat del dèficit públic i del dèficit exterior i un deute públic baixa, del 24,3% del PIB en 2011. El nivell econòmic de la població és mitjà baix amb un 50% dels seus habitants que es troben per sota del llindar de la pobresa i un
Règim pluvial
El règim pluvial és un tipus simple de règim fluvial d'un riu o d'una conca hidrogràfica de la qual les variacions del cabal són determinats principalment per precipitacions sota forma de pluja
Responsabilitat
La paraula responsabilitat prové del llatí responsum, que és una forma llatina del verb respondre. per això diem que responsabilitat és¨l'habilitat de respondre
Assia Djebar
Fatima-Zohra Imalayen, més coneguda pel nom de ploma Assia Djebar fou una escriptora en llengua francesa, cineasta i professora universitària algeriana
Gerard
Gerard és un nom propi d'home d'origen germànic, que es pot trobar a tot el domini lingüístic del català. Té les variants Guerau, Garau, Grau i també Giralt, poc usades actualment, si bé s'han conservat com a cognoms, i Gerald. El femení de Gerard és Gisela