2012 Top Ten of Polemic for Mathematics

Varietat de Calabi-Yau
Una varietat de Calabi-Yau és una varietat de Kähler compacta amb una primera classe de Chern nul·la. El matemàtic Eugenio Calabi va conjecturar el 1957 que aquestes varietats admeten una mètrica amb curvatura de Ricci nul, és a dir seria una varietat "plana". Aquesta conjectura va ser provada per Shing-Tung Yau el 1977 i va esdevenir el teorema de Yau. Per tant, una varietat de Calabi-Yau es pot definir com a varietat Ricci-plana compacta de Kähler
Element nul
L'element nul d'un anell qualsevol A és l'element neutre respecte de la primera operació. Com que aquesta operació generalment es denomina suma, l'element nul s'acostuma a denominar zero. L'element nul d'un anell és un element absorbent respecte de la segona operació. En efecte, sigui l'element nul de l'anell A i un element qualsevol, aleshores a n = n a = n. És a dir, l'operació producte d'un element qualsevol del cos amb l'element nul genera l'element nul
Vessana
La vessana o vessana de rei és una unitat de superfície emprada en algunes de les comarques de Girona. que equival a 2.187,4 m². També existeix la vessana baronil, vessana de comte o vessana de senyor, que equival a 2.488,8 m². Pella i Forgas, que constata el seu ús a l'Empordà i a la Cerdanya, fa derivar la vessana comtal del iugerum de l'antiga Roma, que hauria derivat de la partició de l'ager pels colons i legionaris establerts a Hispània, i per tant la privatització d'aquest territori
Mínim comú denominador
Rep el nom de mínim comú denominador de dues o més fraccions aquell nombre resultat de calcular el mínim comú múltiple dels denominadors és d'aquestes mateixes fraccions, generalment amb l'objectiu d'obtenir dues fraccions del mateix denominador i respectivament equivalent a les fraccions inicials
Nombres primers regulars
En matemàtiques, un nombre primer regular és un nombre primer que verifica certa propietar relacionada amb les arrels del polinomi xp-1. Aquesta noció va ser introduïda per Ernst Kummer el 1847, per a una prova de l'últim teorema de Fermat, en un article titulat Beweis des Fermat'schen Satzes der Unmöglichkeit von xl+yl=zl für eine unendliche Anzahl Primzahlen l
Àlgebra universal
L'àlgebra universal és la branca de la matemàtica que estudia de manera abstracta les idees comunes a totes les estructures algebraiques per si mateixes, no exemples ("models") d'estructures algebraiques
Triangle isòsceles
Un triangle és isòsceles quan té dos costats de la mateixa longitud
Acotació
Una acotació és la mesura d'una característica d'un objecte que cal ser especificada en un dibuix tècnic. L'acotació, també coneguda com a delimitació o dimensió, ha de complir un conjunt de regles per facilitar la seva lectura i per tant facilitar la construcció d'una peça. Hi ha diferents usos de les acotacions
Gentilici
Els gentilicis són els noms amb què es designen les persones, els animals i els objectes en relació amb el lloc de procedència. Solen tenir valor tant d'adjectiu com de substantiu. Bàsicament equivalen a natural de, relatiu o pertanyent a, habitant de. Solen formar-se per derivació a partir del corònim o del topònim corresponent, però n'hi ha de procedents del nom de la comunitat o del nom de l'idioma, sovint rebuts dels veïns, així com hi ha corònims procedents del nom de la llengua. Els noms
Funció contínua
Funció contínua és un terme utilitzat en matemàtiques i, en particular, en topologia