2012 Top Ten of Polemic for Technology

Energia solar
L'energia solar és l'energia que prové del Sol en ones electromagnètiques. La utilització d'aquesta energia per a fins humans és renovable, ja que l'energia rebuda del Sol no canvia pel fet d'utilitzar-la
Xarxa en arbre
La Xarxa en arbre o Jeràrquica és una topologia de xarxa on cada node pot estar connectat a un node superior i del que poden penjar diversos nodes inferiors formant un arbre
Pila de níquel i hidrur metàl·lic
Una pila de níquel i hidrur metàl·lic és un tipus de pila o bateria elèctrica recarregable en què l'electròlit és alcalí, l'ànode és un compost de níquel i el càtode és un aliatge metàl·lic capaç d'absorbir hidrogen.Medi ambientSón similars a les de níquel i cadmi, però més respectuoses amb el medi ambient, ja que no contenen aquest darrer element, especialment tòxic.CapacitatPoden magatzemar un 30 % més que les piles de Ni-Cd.CarregadorsEn principi, requereixen un tipus específic
Central tèrmica
Una central tèrmica o central termoelèctrica és una planta industrial que serveix per a generar electricitat a partir de vapor d'aigua escalfat per un combustible. Algunes centrals tèrmiques particulars són les de cicle combinat
Gnash
Gnash és un reproductor de Flash lliure que forma part del Projecte GNU. Els programadors pretenen escriure un reproductor que pugui funcionar separat i una extensió pel Mozilla Firefox i el Konqueror. Posteriorment s'escriuran extensions per altres navegadors. El fet d'escriure un reproductor de Flash lliure fa anys que és una prioritat del projecte GNU, ja van demanar ajuda pel projecte GPLFlash
UHF
UHF és la banda de radiofreqüència compresa entre 300 MHz i 3 GHz
Mapa de bits
Un mapa de bits, també anomenat imatge rasteritzada, bitmap, imatge matricial o pixmap, és una estructura o fitxer de dades que representa una reixeta rectangular de píxels o punts de color, anomenada "ràster", que es pot visualitzar en un monitor d'ordinador, paper o un altre dispositiu de representació
Time-slicing
Time-slicing és una tècnica utilitzada per la tecnologia DVB-H, entre d'altres, que permet disminuir el consum de la bateria dels dispositius mòbils. Es basa en la multiplexació en temps de la transmissió dels diferents serveis. El DVB-H transmet les dades per ràfegues, i pemet que el receptor s'apagui en els períodes inactius. D'aquesta manera es pot aconseguir un estalvi d'energia de fins al 90
Samba (informàtica)
Samba és una reimplementació en programari lliure del protocol de xarxa SMB/CIFS de Microsoft. Des de la versió 3, Samba no només proveeix de serveis d'impressió i fitxers per diversos clients de Microsoft Windows, sinó que també es pot integrar amb un domini de Windows Server, sigui un PDC o un Domain Member. També pot ser part d'un domini Active Directory
Penell
Un penell és un dispositiu generalment metàl·lic, instal·lat habitualment sobre una teulada o un lloc elevat compost d'un element rotatiu a sobre d'un eix vertical fix que permet que es mogui assenyalant la direcció del vent. Es medeix en kilòmetres per hora (km/h