2013 Top Ten of Polemic for Health

Pesta
La pesta és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Yersinia pestis,. Els símptomes són febre, debilitat i mal de cap. Normalment aquests comencen un a set dies després de l'exposició. En la forma bubònica també s'inflen els ganglis limfàtics, mentre que en la forma septicèmica els teixits es poden tornar negres causant la mort. En la forma pneumònica pot provocar problemes respiratoris, tos i dolor toràcic
Termes romanes
Les termes eren edificis públics amb prestacions que avui en diríem higienicosanitàries. Són els precursors de les modernes cases de banys, saunes i balnearis termals i representaven un dels principals llocs de trobada a l'antiga Roma, és a dir, constituïen un lloc d'oci i de socialització per a la societat romana, bàsicament, patrícia (patricii
Arc reflex
L'arc reflex és el trajecte que realitza l'energia i l'impuls nerviós d'un estímul per dues o més neurones. La medul·la espinal rep els impulsos sensitius de l'organisme i els envia al sistema nerviós central, el qual envia impulsos motors a la medul·la que els envia, al seu torn, als òrgans a través dels nervis espinals. Un cop rebuda l'ordre, l'òrgan o el receptor d'aquesta instrucció, executa l'ordre
Uriach
Uriach és una companyia farmacèutica catalana, familiar i que funciona sota el model de Corporació. El govern corporatiu està controlat per la Família Uriach, com a accionista i família empresària, delegant la seva gestió en un grup de profesionals independents que dirigeix el negoci. En l'actualitat concentra la seva activitat en quatre línies de negoci: Consumer Health, Branded Products, Uriach Generics i Contract Manufacturing. Entre els productes que comercialitza trobem la Biodramina, Aero
Collar ossi
Un collar ossi és una estructura òssia present a la part posterior del cap de molts gèneres de dinosaures del subordre dels marginocèfals. El collar ossi està constituït per l'os parietal allargat i flanquejat per un escatós també allargat i, a vegades, envoltat per epoccipitals, que li donen un aspecte irregular. En alguns ceratòpsids com el triceratop, pentaceratop i torosaure, l'extensió de l'os parietal és molt llarga
Termes de Caracal·la (Dougga)
Les termes de Caracal·la són un establiment termal romà situat al recinte arqueològic de Dougga, a Tunísia, al sud-oest del fòrum. Es va construir en el regnat de Caracal·la (212-217) i per la seva grandària és considerat un dels més importants establiments termals romans del Magrib
Magnetoteràpia
La magnetoteràpia és una disciplina que s'engloba dins de la fisioteràpia i es defineix com l'art i la ciència del tractament de lesions i malalties mitjançant l'aplicació de camps magnètics
Receptor sensitiu
Els receptors sensitius són aquella part del sistema nerviós que aporta informació de manera aferent al sistema nerviós central. Aquestes estructures es poden classificar en:Exteroreceptors. Propioceptors
Suavina
La Suavina és una pomada creada pel farmacèutic valencià Vicent Calduch Solsona a finals del segle xix i conegut des de llavors com "ungüent de Vila-real". Als temps en què va ser desenvolupat es considerava un article de primera necessitat per als llavis tallats i les esquerdes del nas de la gent que treballava al camp. Des d'aleshores, els successors de Vicent Calduch han actualitzat la fórmula i la Suavina segueix emprant-se com a regenerador dels llavis i manté una sòlida presència a la
Miquel Junyent i Rovira
Miquel Junyent i Rovira fou un advocat i polític català, especialitzat en dret civil. Fou sogre de Joan Baptista Roca i Caball, un dels fundadors d'UDC, i avi de Miquel Roca i Junyent