2013 Top Ten of Polemic for Society

Text instructiu
Els "textos instructius" tenen com a propòsit dirigir les accions del lector. Mostren passos a seguir, materials i com diu el seu propi el nom: instrueixen en alguna activitat. Generalment s'apliquen per resoldre problemes de la vida quotidiana, per exemple: com utilitzar un televisor, com armar una joguina, com cuinar algun aliment, com instal·lar un ordinador, com pintar una habitació, etc
Polis
A la Grècia clàssica, la polis és la ciutat estat, el marc essencial on es desenvolupà i s'expandí la civilització grega fins a l'època arcaica. La unificació entre el nucli urbà i el camp, característica essencial de la polis arcaica i clàssica, no es complí fins a la segona meitat del segle vii aC
Ultimàtum
L'ultimàtum és una comunicació que un estat sobirà dirigeix a un altre exigint-li una determinada conducta i amenaçant-li amb l'adopció de determinades mesures si la seva demanda no és atesa, generalment, abans d'un termini determinat
Cost indirecte
El cost indirecte és el tipus de cost que afecta el procés productiu en general d'un o més productes, per la qual cosa no es pot assignar directament a un sol producte sense usar algun criteri d'assignació. En altres paraules, el cost indirecte s'ha d'imputar segons una clau de repartició que pot ser més o menys subjectiu
Tit Anni Lusc (cònsol 153 aC)
Tit Anni Lusc va ser un magistrat romà fill probablement de Tit Anni Lusc
Malnom
Els malnoms, també anomenats motius, són renoms que funcionen com a noms no oficials que equivalen a un prenom, és a dir, s'apliquen a una sola persona, i no pas per motius de pertinença a una determinada família ; és a dir, que s'han tret per a un individu en concret. En general, són mal acceptats per l'interessat, a vegades fins i tot pot passar que es consideri insultat si se li diu a la cara, i és per això que el malnom només es fa servir quan no hi és: algunes persones no arriben a saber
Tit Anni Lusc (cònsol 128 aC)
Tit Anni Lusc va ser un magistrat romà probablement fill de Tit Anni Lusc
Pronom feble
Els pronoms febles són aquells pronoms que es fan servir per substituir un complement o una expressió. Tots són monosíl·labs, ja que altrament no podrien ser àtons, puix que en català només poden ser àtons els mots monosil·làbics. Que siguin àtons o febles vol dir que sempre es pronuncien formant bloc amb el verb que complementen; sempre l'han d'acompanyar, és a dir, sempre s'han de situar immediatament davant o darrere, mai no van sols ni acompanyen cap altre element de la frase. El conjunt
Adjectiu
L'adjectiu és una de les categories que comprèn la morfologia tradicional. Un adjectiu és la paraula que explica com són les coses, persones, idees o qualsevol entitat que pugui ser designada amb un nom substantiu. Com a categoria independent, és una de les més tardanes a aparèixer, ja que abans es considerava un tipus de nom i durant segles se'l relacionava amb el verb. Antigament es classificava el determinant com un tipus d'adjectiu
Prensa Ibérica
'Prensa Ibérica és un grup empresarial audiovisual amb seu a Barcelona que publica diversos periòdics a Espanya, Portugal i Austràlia