2014 Top Ten of Polemic for Nature

Perovskita
La perovskita és un mineral format per òxid de calci i de titani, de fórmula CaTiO3. Pertany al subgrup de la perovskita. El seu nom prové del mineralogista rus L. A. Perovski
Tacte
El sentit del tacte o sentit tàctil permet percebre qualitats dels objectes i medis com la pressió, temperatura, textura, duresa, etc. Aquest sentit es troba principalment en la pell, en la qual es troben diferents classes de receptors que s'encarreguen de transformar els distints tipus d'estímuls de l'exterior en informació susceptible de ser interpretada pel cervell. Els principals receptors són els corpuscles del tacte com ara els corpuscles o Discs de Merkel. Per exemple, els Corpuscles de Ruffini
Cèl·lula vegetal
La cèl·lula vegetal és la unitat elemental que constitueix qualsevol organisme vegetal, i comprèn generalment un nucli cel·lular envoltat d'un citoplasma, diversos orgànuls o plasts, i tot protegit per una membrana cel·lular
Fenomen meteorològic
Un fenomen meteorològic és un esdeveniment de l'oratge o temps meteorològic, que pot ésser explicat pels principis de la meteorologia. Segons l'Organització Meteorològica Mundial, és un fenomen que té lloc a l'atmosfera o a la superfície del planeta, i que pot consistir en una precipitació, suspensió o dipòsit de partícules líquides o sòlides, o en una manifestació de naturalesa òptica o elèctrica
Gemmació
La gemmació és un tipus de reproducció asexual típica dels briòfits, plantes simples sense teixit vascular i fongs. La gemmació es caracteritza pel fet que la cèl·lula mare origina dues cèl·lules filles de diferents dimensions, tot i que el nucli es divideix per mitosi en dues parts iguals. Té lloc quan es forma sobre la cèl·lula mare un bony o gemma que se separa per estrangulació i es constitueix una cèl·lula filla, que més tard, constituirà una nova planta. En alguns casos de pòlips i
Adapisoricúlids
Els adapisoricúlids (Adapisoriculidae) són una família de mamífers euteris extints tradicionalment inclosos dins l'ordre dels insectívors. Segona la classificació taxonòmica proposada per Lopatin el 2006, foren inclosos com a grup de posició incerta dins els lipotifles. És possible que descendeixin de Paranyctoides, del Cretaci de Nord-amèrica. La posició taxonòmica real dels adapisoricúlids sempre ha sigut molt polèmica i dubtosa i quan se'n descobriren els primers fòssils, els
Fauna de Catalunya
La fauna de Catalunya es compon, a grans trets, d'una combinació d'una minoritat d'animals endèmics de la regió i una majoritat d'animals que també són presents en altres indrets. Gran part del Principat de Catalunya gaudeix d'un clima mediterrani, cosa que fa que molts dels animals que hi viuen siguen adaptats als ecosistemes mediterranis. Les activitats humanes han posat en perill la biodiversitat animal de Catalunya, posant algunes espècies en perill i extingint-ne d'altres, com ara el llop gris o
Canvi físic
El terme canvi físic es refereix a transformacions que poden canviar l'estat d'agregació o l'aspecte de les substàncies però que no modifiquen la seva naturalesa química. Als canvis químics les modificacions impliquen l'aparició de noves substàncies per combinació o per trencament, de manera que es modifica la seva composició química
Transportador de glucosa
Els Transportadors de glucosa són una família de proteïnes de membrana que es troben en la majoria cèl·lules de mamífers
Geodinàmica
La geodinàmica és una branca de la geologia, que tracta dels agents o forces que intervenen en els processos dinàmics de la Terra. Se subdivideix en:Geodinàmica interna o processos endògens: Dels factors i forces profundes de l'interior de la Terra; així com de les tècniques i mètodes especials per al coneixement de l'estructura de les capes més profundes. Geodinàmica externa o processos exògens: Dels factors i forces externes de la Terra, lligada al clima i a la interacció d'aquest sobre la