2014 Top Ten of Polemic for Technology

Martell de bola
El martell de bola és una eina de percussió combinada d'acer i mànec de fusta o fibra, amb una maça cilíndrica i una superfície de cop plana. La seva superfície és arrodonida en un extrem de la maça, que és el que s'usa per conformar o reblar metall, i una superfície plana per colpejar en l'altre extrem. El martell de bola s'usa freqüentment en mecànica, forja, serralleria, tancaments metàl·lics, metal·listeria, etc. Es fabriquen en diverses dimensions, pesos i mesures que van associats a
Sílex
El sílex, també conegut com a pedra foguera (en realitat, la pedra foguera és una varietat d'aquest), és una forma sedimentària criptocristal·lina del quars, també anomenada pedrenyal, en la seva varietat nodular de color negre. És formada principalment per diòxid de silici (SiO2). És una roca de gran duresa (7 en l'escala de Mohs). S'usà en la prehistòria per a l'elaboració d'útils de pedra domèstics de treball o com a armes, gràcies a la seva capacitat per laminar-se en fractures
Perifèric
Un perifèric es troba fora del contenidor principal. Actualment també es fa referència com a perifèrics als dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador. És el cas d'alguns dispositius inclosos en ordinadors portàtils, com el monitors, el teclat, el ratolí, càmeres web, etc
Termòmetre
El termòmetre és un instrument de mesura de la temperatura, o dels canvis de temperatura. Els termòmetres mesuren la variació d'alguna propietat macroscòpica i la relacionen amb la temperatura del sistema considerat. Va ser inventat per René Antoine Ferchault de Réaumur al 1710
Energia eòlica
L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. El terme eòlic prové del llatí Aeolicus, pertanyent o relatiu a Èol, déu dels vents a la mitologia grega. L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per a moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales
Xarxa en malla
La xarxa en malla és una topologia de xarxa on cada node està interconnectat amb un o més nodes. D'aquesta manera quan s'ha d'enviar un missatge entre dos nodes es buscarà la ruta més adient. Aquesta ruta pot dependre dels costos econòmics, la càrrega de les altres rutes, la velocitat o qualsevol altre paràmetre
GIF
GIF és un format per a la compressió d'arxius d'imatge molt popular a Internet, desenvolupat per CompuServe
Telnet
En informàtica, telnet és un protocol que emula un terminal remot per a connectar-se a una màquina multiusuari. Igual que amb el protocol FTP, cal el programari necessari i un protocol específic per aquest servei
Multi-Purpose Internet Mail Extensions
MIME és l'acrònim anglès de Multi-Purpose Internet Mail Extensions, "Extensions de correu Internet multipropòsit
Curtcircuit
Un curtcircuit és la fallada en un aparell elèctric o una línia elèctrica, passa el corrent elèctric directament del conductor actiu, o fase, al neutre o a la línia de terra, entre dues fases en el cas de sistemes polifàsics en corrent altern, o entre pols oposats en el cas del corrent continu