2015 Top Ten of Polemic

Mapa topogràfic
Un mapa topogràfic és un mapa amb informació bàsica d’un territori que també serveix de base per a elaborar la cartografia temàtica. El mapa topogràfic posa especial èmfasi en la precisió planimètrica (X,Y) i altimètrica (Z). en la morfologia del relleu i els elements necessaris per a garantir una bona navegació pel territori: límits administratius, poblacions, fonts, cims, rius, carreteres i toponímia entre d'altres
Hiat
Un hiat és la concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes diferents, i que per tant, no formen diftong
Bosc mediterrani
Boscos, bosquets i matollars mediterranis és un bioma terrestre temperat, caracteritzat pels estius calents i secs i hiverns plujosos. Els estius són típicament càlids en altituds baixes interiors però poden ser frescos a zones com San Francisco de Califòrnia, que tenen aigües marines fredes. Els hiverns són típicament suaus en zones litorals però poden ser freds a l'interior i a grans altituds
Placa mare
La placa mare, placa base o targeta mare és la targeta de circuits impresos central a l'ordinador que conté el microprocessador, la memòria RAM del sistema, circuits electrònics de suport, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals. Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics, com monitors, impressores, unitats de disc, etc
Clan (canal de televisió)
Clan és un canal de televisió infantil pertanyent a TVE, que s'emet a través de televisió digital terrestre, Digital+ i Imagenio. Emet programació destinada a nens d'educació infantil i primària, entre les 07:00h i una franja que pot variar entre les 22:00h i les 22:30h. Durant la nit emet sèries juvenils i a la matinada de ficció
ATAF
L'ATAF, és una societat per accions des de 2001, que gestiona el transport públic a Florència i la seva província
Nau (arquitectura)
La nau és la part d'una església anant de la portada a la cruïlla del creuer i que és compresa entre els dos murs laterals, en el cas d'una única nau, o entre dues rengleres de pilars o entre una renglera de pilars i un mur lateral. També es diu nau per a les mesquites el lloc on s'acull els fidels per la pregària. A les esglésies d'Occident, la nau era el lloc d'oració durant la missa. Era sovint separada del cor per unes escales o tarima on el sacerdot pujava per predicar. La nau més ampla del
Hola
Hola, també coneguda com a Galole, és una petita ciutat de Kenya, capital del Districte del Riu Tana a la Província Costanera, situada a prop del riu Tana. Va ser un camp de detenció l'any 1959. Té una població aproximada de 6.931
Procés tecnològic
El procés tecnològic és el mètode base que valida els resultats d'un procés de creació d'un objecte tecnològic. Aquest procés es compon d'un conjunt d'etapes seqüencials amb retroalimentacions que seguides sistemàticament faciliten l'obtenció de resultats i la seva adequació als requeriments inicials. Una primera aproximació al procés tecnològic seria la següent:Necessitat. En primer lloc cal partir d'una necessitat a la qual cal donar solució, el nostre projecte estarà dirigit a satisfer
Negre
El negre és un color pur que indica l'absència de color o de llum. És un color acromàtic, sense tonalitat, com el blanc o el gris. El negre és la percepció visual de màxima foscor, per mor de la inexistència de foto-recepció, no per causa biològica sinó per absència total de flux lluminós, o bé per una intensitat de fluix per sota del llindar de percepció. Hom pot dir que el negre és el color més fosc. El terme negre és un dels mot més comuns per als colors, ja que segons la teoria dels