2015 Top Ten of Polemic for Nature

Bosc mediterrani
Boscos, bosquets i matollars mediterranis és un bioma terrestre temperat, caracteritzat pels estius calents i secs i hiverns plujosos. Els estius són típicament càlids en altituds baixes interiors però poden ser frescos a zones com San Francisco de Califòrnia, que tenen aigües marines fredes. Els hiverns són típicament suaus en zones litorals però poden ser freds a l'interior i a grans altituds
Fredolic
El fredolic és un bolet de l'ordre dels
Calci
El calci és l'element químic de símbol Ca i nombre atòmic 20. Igual que els altres metalls alcalinoterris, és un metall reactiu que forma una capa d'òxid-nitrur de color fosc en ser exposat a l'aire. Les seves propietats físiques i químiques són similars a les dels seus homòlegs més pesants, l'estronci i el bari. Es tracta del cinquè element més abundant a l'escorça terrestre i el tercer metall més abundant, després del ferro i l'alumini. El compost de calci més comú a la Terra és el
Microones
Amb el terme microones s'identifica a les ones electromagnètiques la freqüència de les quals és compresa entre 300 MHz i 300 GHz, i la corresponent longitud d'ona és d'1 m a 1 mm. Als senyals amb longitud d'ona en l'ordre dels mil·límetres se'ls anomena «ones mil·limètriques». Nogensmenys, les fronteres de les microones amb els infraroigs i les ones de ràdio d'alta freqüència són bastant arbitràries i s'utilitzen valors diferents en diverses aplicacions. A més, l'interval de microones
Verat
El verat, anomenat cavalla al País Valencià, és un peix teleosti que pertany a la família dels escòmbrids, ordre dels perciformes. Abunda a la Mar Mediterrània i a l'Oceà Atlàntic. Quan és jove rep el nom de veradó o gallimó
Residu (deixalles)
Un residu és a allò que resta d'un tot després de sostreure'n una o més parts. Es tracta d'allò que hom rebutja perquè ja no vol o considera inútil o ha de desprendre'ns
Isòbara
Les isòbares són les línies que representen la pressió gràficament als mapes meteorològics. En els mapes de superfícies aquestes línies uneixen punts de la terra la pressió dels quals, calculada al nivell del mar, és la mateixa. Així, les isòbares d'un mapa meteorològic informen sobre la força del vent i la direcció d'aquest en una zona determinada
Afeli
L'afeli és el punt de l'òrbita d'un objecte, especialment un planeta o un cometa al voltant del Sol en el qual aquest es troba a la màxima distància del Sol. En els elements orbitals, es representa amb la lletra . Si és el semieix major de l'òrbita i l'excentricitat, llavors l'afeli es calcula així
Musclos
El terme musclo o clòtxina és emprat per designar diverses famílies de mol·luscs bivalves, comunament proveïts d'una conquilla negra constituïda per dues valves, de gran interès econòmic i gastronòmic. Igual que altres grups pertanyents als bivalves, com ara les ostres, són animals marins filtradors que viuen fixats al substrat. Respiren per mitjà de brànquies
Polla blava comuna
La polla blava, gall de canyar o gall faver o fotja de bec vermell a les Balears és una espècie d'ocell de la família dels ràl·lids, de l'orde dels gruïformes. És sedentària i habita en aiguamolls i canyars de vegetació densa del sud d'Europa. A l'Albufera de València, les poblacions de polles blaves són molt escasses a causa de la pressió urbanística de finals del segle XX i principis del XXI, i a la resta dels Països Catalans, és molt rara