2015 Top Ten of Polemic for Society

Hiat
Un hiat és la concurrència de dues vocals successives que pertanyen a dues síl·labes diferents, i que per tant, no formen diftong
ATAF
L'ATAF, és una societat per accions des de 2001, que gestiona el transport públic a Florència i la seva província
Adverbi
L'adverbi és una categoria gramatical que actua com a nucli del sintagma adverbial. El nom adverbi deriva de ad i verbium, atès que acostuma a modificar verbs. També pot modificar els adjectius i altres adverbis. Com a excepció, pot aparèixer amb altres categories en expressions lexicalitzades
Cançó de bressol
Una cançó de bressol o de bres, dita també noninó a les Balears, és una cançó suau destinada a fer dormir un infant. El fet de cantar una melodia mentre es gronxa suaument un infant, perquè es relaxi i s'adormi plàcidament, és un costum molt arrelat en pràcticament totes les cultures i a totes les èpoques, com ho demostren la gran quantitat de cançons de bressol existents arreu del món
Llista d'alcaldes de Palafrugell
La primera constància d'un govern municipal a Palafrugell és del segle xv, però no s'ha dut a terme cap investigació sobre les autoritats locals que permeti comptar amb una relació des d'aleshores fins a 1740. De 1740 a 1832 l'Arxiu Municipal de Palafrugell ha consultat la llista publicada per Ramir Medir a la Revista de Palafrugell a partir del fons de la Reial Audiència de Catalunya, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. De l'any 1832 en endavant la relació es segueix a l'estudi Els alcaldes de
Voluntariat
El voluntariat és el conjunt de persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. Els voluntaris efectuen un servei de tipus cívic o social com a compromís d'actuació a favor de la societat i de la persona. A Catalunya, el voluntariat havia estat reconegut i definit per la llei 25/1991, de creació de l'Institut Català del Voluntariat (INCAVOL), derogada l'any 2004
Accentuació en català
L'accentuació en català incideix sobre tota la síl·laba d'una paraula; l'accent de mot atorga prominència a una síl·laba dins d'un mot i l'accent de frase, a una síl·laba dins d'una seqüència de mots. El nucli de la síl·laba és sempre una vocal. L'accent de mot pot caure en una de les tres últimes síl·labes, formant-se així mots aguts, plans i esdrúixols. Alguns mots poden tenir dos graus d'accent: el primari i el secundari
Friqui
Un friqui, mitjançant l'espanyol friqui o friki és una persona obsessionada amb un tema o afició en concret, normalment extravagant, fins al punt de convertir-lo en una forma de vida. Normalment s'ha relacionat sobretot amb la informàtica, les pel·lícules i sèries de ciència-ficció, fantasia i manga, a més del món del còmic; però el terme pot estendre's a qualsevol afició desmesurada. En casos molt extrems, l'aficionat obsessiu compulsiu deixa de ser friqui i evoluciona a gosu. Al conjunt
Bomber
Un bomber o una bombera és una persona que forma part d'un cos organitzat per a prevenir i extingir incendis i per a dur a terme diverses tasques de salvament. És un membre de l'escala bàsica d'un cos de bombers, inferior jeràrquicament al caporal. El bomber ha d'estar capacitat per a dur les tasques d'extinció d'incendis i salvaments amb una formació i un entrenament específics. Per a prevenir els danys que poden generar els riscos a què s'ha d'enfrontar, ha d'estar equipat amb els equips de
Reflex
En biologia, un reflex o acte reflex és una seqüència d’accions involuntàries i efectuades gairebé instantàniament en resposta a un estímul. Un reflex és possible gràcies a una ruta neuronal predeterminada que s’anomena arc reflex, el qual s’activa abans que l’impuls pugui arribar al cervell. El reflex és, per tant una resposta automàtica, que no requereix un pensament conscient. Els reflexos són adaptacions evolutives per a la primera subsistència. Són un mecanisme amb què naixem